Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0242/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0237

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.7. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 και B8-0247/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2018

(αντικαθιστά τις B8-0242/2018, B8-0245/2018 και B8-0246/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper και Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ismail Ertug και Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Roberts Zīle και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica και Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0237)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0243/2018 και B8-0247/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου