Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0242/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0237

Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

7.7. Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den31 maj 2018 (punkt 2 i protokollet av den 31.5.2018).

Resolutionsförslag B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 och B8-0247/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0242/2018

(ersätter B8-0242/2018, B8-0245/2018 och B8-0246/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper och Dieter-Lebrecht Koch, för PPE-gruppen;

—   Ismail Ertug och Inés Ayala Sender, för S&D-gruppen;

—   Roberts Zīle och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica och Matthijs van Miltenburg, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0237)

(Resolutionsförslagen B8-0243/2018 och B8-0247/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy