Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0244/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0238

Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

7.8. Nicaraguan tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2018/2711(RSP))

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 31. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ja B8-0253/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0244/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ja B8-0252/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ja José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0238)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0250/2018 ja B8-0253/2018 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö