Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2711(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0244/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0238

Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg

7.8. Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2018/2711(RSP))

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 31 maja 2018 r. (pkt 3 protokołu z dnia 31.5.2018).

Projekty rezolucji B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 i B8-0253/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0244/2018

(zastępujący B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 i B8-0252/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan i José Inácio Faria, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0238)

(Projekty rezolucji B8-0250/2018 i B8-0253/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności