Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0244/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0238

Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

7.8. Situația din Nicaragua (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))

Propuneri de rezoluție anunțate la 31 mai 2018 (punctul 3 al PV din 31.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 și B8-0253/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0244/2018

(care înlocuiește B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 și B8-0252/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan și José Inácio Faria, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0238)

(Propunerile de rezoluții B8-0250/2018 și B8-0253/2018 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate