Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0244/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0238

Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

7.8. Situationen i Nicaragua (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den31 maj 2018 (punkt 3 i protokollet av den 31.5.2018).

Resolutionsförslag B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 och B8-0253/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0244/2018

(ersätter B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 och B8-0252/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan och José Inácio Faria, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0238)

(Resolutionsförslagen B8-0250/2018 och B8-0253/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy