Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0165/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 29
CRE 30/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.11
CRE 31/05/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.11. Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) [2017/2087(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0241)

Παρεμβάσεις

Ο Ashley Fox υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΒ. Η προφορική τροπολογία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου