Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 31., Csütörtök - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 és B8-0258/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0254/2018

(amely a B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 és B8-0258/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand és Keith Taylor, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Aymeric Chauprade.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0231)


7.2. Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 és B8-0268/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0259/2018

(amely a B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 és B8-0268/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0232)

(A B8-0264/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 és B8-0271/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0265/2018

(amely a B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 és B8-0271/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto és Aymeric Chauprade.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0233)


7.4. Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat Antonio Murának az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdése szerint felállított testületbe történő kinevezéséről (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes a LIBE bizottság nevében

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

ANTONIO MURA JELÖLÉSE

Elfogadva. (P8_TA(2018)0234)


7.5. A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata [2017/2064(INL)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0235)


7.6. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0236)

A szavazást követően felszólal Elisabetta Gardini, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.7. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (2018/2718(RSP))

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. május 31. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 és B8-0247/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0242/2018

(amely a B8-0242/2018, B8-0245/2018 és B8-0246/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper és Dieter-Lebrecht Koch, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ismail Ertug és Inés Ayala Sender, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Roberts Zīle és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica és Matthijs van Miltenburg, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0237)

(A B8-0243/2018 és B8-0247/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.8. A nicaraguai helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet (2018/2711(RSP))

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. május 31. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 és B8-0253/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0244/2018

(amely a B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 és B8-0252/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan és José Inácio Faria, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0238)

(A B8-0250/2018 és B8-0253/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.9. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (szavazás)

Jelentés „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtásáról [2017/2012(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Linda McAvan és Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a PPE képviselőcsoport által előterjesztve)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0239)


7.10. Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (szavazás)

Jelentés az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról [2017/2259(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0240)


7.11. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtása (szavazás)

Jelentés a környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtásáról [2017/2087(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0241)

Felszólalások

Ashley Fox szóbeli módosítást nyújt be arra irányulóan, hogy illesszenek be egy új preambulumbekezdést az L. preambulumbekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.


7.12. A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0238/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0242).

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat