Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák og Monika Smolková

Betænkning: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria og Monika Smolková

Connecting Europe-faciliteten efter 2020 RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Situationen i NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Betænkning: Linda McAvan og Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria og Monika Smolková

Betænkning: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi og Sander Loones

Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter – B8-0238/2018
Alex Mayer og Rory Palmer.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik