Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák ja Monika Smolková

Mietintö Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeenRC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Nicaraguan tilanneRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Mietintö Linda McAvan ja Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Mietintö Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi ja Sander Loones

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin – B8-0238/2018
Alex Mayer ja Rory Palmer.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö