Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák și Monika Smolková

Raport Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria și Monika Smolková

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Situația din NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Raport Linda McAvan și Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa și Dobromir Sośnierz

Raport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria și Monika Smolková

Raport Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi și Sander Loones

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată – B8-0238/2018
Alex Mayer și Rory Palmer.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate