Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák och Monika Smolková

Betänkande Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria och Monika Smolková

Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Situationen i NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Betänkande Linda McAvan och Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa och Dobromir Sośnierz

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria och Monika Smolková

Betänkande Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi och Sander Loones

Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal – B8-0238/2018
Alex Mayer och Rory Palmer.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy