Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg

9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.10.)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik