Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk

12. Závažné interpelace (rozprava)

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou


12.1. Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000032/2018), kterou pokládají Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací (B8-0020/2018)

Fredrick Federley rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, a André Elissen za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Christos Stylianides.


12.2. Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000042/2018), kterou pokládá Jörg Meuthen za skupinu EFDD Komisi: Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Anna Záborská za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Michaela Šojdrová a Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr a Arne Gericke.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí