Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg

12. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling


12.1. EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000032/2018) af Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria og Monica Macovei til Kommissionen (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Større forespørgsel - VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer (B8-0020/2018)

Fredrick Federley begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, og André Elissen for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Christos Stylianides.


12.2. Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000042/2018) af Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Større forespørgsel - Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Záborská for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Michaela Šojdrová og Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr og Arne Gericke.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik