Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg

12. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga


12.1. ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000032/2018), mille esitasid Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ja Monica Macovei komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides (B8-0020/2018)

Fredrick Federley esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel ja André Elissen fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Christos Stylianides.


12.2. Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000042/2018), mille esitas Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr ja Arne Gericke.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika