Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

12. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan


12.1. Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000032/2018) Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ja Monica Macovei komissiolle (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja): Ensisijainen tiedustelu - VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä? (B8-0020/2018)

Fredrick Federley esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta ja André Elissen ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, ja Ivan Jakovčić.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.


12.2. Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000042/2018) Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr ja Arne Gericke.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö