Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 31., Csütörtök - Strasbourg

12. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával


12.1. Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000032/2018) de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei, a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire (B8-0020/2018)

Fredrick Federley kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Christos Stylianides.


12.2. A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000042/2018), Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyobb interpelláció - A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová és Seán Kelly aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr és Arne Gericke.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat