Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

12. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama


12.1. ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000032/2018), kurį pateikė Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė): Platesnės apimties klausimas - VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose (B8-0020/2018)

Fredrick Federley pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, ir André Elissen ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins) ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Christos Stylianides.


12.2. Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000042/2018), kurį pateikė Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Michaela Šojdrová ir Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr ir Arne Gericke.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika