Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra

12. Plašas interpelācijas (debates)

Plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates


12.1. ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem humānās palīdzības organizācijās

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000032/2018), kuru iesniedza Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria un Monica Macovei Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): Plaša interpelācija - VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās (B8-0020/2018).

Fredrick Federley izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā un André Elissen ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Christos Stylianides.


12.2. Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000042/2018), kuru iesniedza Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā Komisijai: Plaša interpelācija - Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana (B8-0021/2018).

Jörg Meuthen izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anna Záborská PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Michaela Šojdrová un Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr un Arne Gericke.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika