Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

12. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere


12.1. Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000032/2018) prezentată de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria și Monica Macovei, Comisiei (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Interpelare majoră - VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare (B8-0020/2018)

Fredrick Federley a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, și André Elissen, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins și Ivan Jakovčić.

A intervenit Christos Stylianides.


12.2. Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000042/2018) prezentată de Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Interpelare majoră - Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Michaela Šojdrová și Seán Kelly care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr și Arne Gericke.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate