Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk

13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 24. května 2018)

výbor TRAN

- Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), PECH)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii (u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii) a v Moldavsku (u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (2018/2010(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI

- Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

výbor TRAN

- Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: IMCO, TRAN

výbor CULT

- Minimální standardy pro menšiny v EU (2018/2036(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: CULT, PETI

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí