Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg

13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 24. maj 2018)

TRAN

- Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), PECH)

Ændring af udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien (af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien) og i Moldova (af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter samt sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
henvist til kor. udv.: AGRI
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 39)

ENVI

- Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI))
henvist til kor. udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, ENVI

- Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: ENVI, IMCO

TRAN

- Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: IMCO, TRAN

CULT

- Minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: CULT, PETI

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik