Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 24. toukokuuta 2018)

TRAN-valiokunta

- Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), PECH)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jäolkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuus sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuus (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

ENVI-valiokunta

- Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (2018/2010(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, ENVI

- Epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, IMCO

TRAN-valiokunta

- Edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: IMCO, TRAN

CULT-valiokunta

- Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (2018/2036(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: CULT, PETI

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö