Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 24 d.)

TRAN komitetas

- Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)PECH)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo ir užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumas ir Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo ir užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumas (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

ENVI komitetas

- Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas (2018/2010(INI))
Perduota atsakingam komitetui: INTA
Nuomonė: AFET, ENVI

- Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI, IMCO

TRAN komitetas

- Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: IMCO, TRAN

CULT komitetas

- Būtiniausi standartai mažumoms Europos Sąjungoje (2018/2036(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: CULT, PETI

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika