Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra

13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 24. maija lēmumu)

TRAN komiteja

- Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), PECH)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Tādu lauka apskašu atbilstība, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgums, un tādu lauka apskašu atbilstība, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgums (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: JURI (Reglamenta 39. pants)

ENVI komiteja

- Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošana (2018/2010(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, ENVI

- Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, IMCO

TRAN komiteja

- Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: IMCO, TRAN

CULT komiteja

- Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (2018/2036(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: CULT, PETI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika