Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 24 maj 2018)

TRAN-utskottet

- Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), PECH)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru (2018/2010(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, ENVI

- Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, IMCO

TRAN-utskottet

- Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: IMCO, TRAN

CULT-utskottet

- Minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: CULT, PETI

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy