Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 31. svibnja 2018. - Strasbourg

14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ITRE

- Prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE, AGRI, PECH

- Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, na sustavu Europske unije za trgovanje emisijama i na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Nacrt odluke Vijeća o sastavu Europskog parlamenta (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o nadležnostima Europske unije u području socijalne zaštite europskih radnika (B8-0192/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o kružnom gospodarstvu: smanjenje otpada i ponovna upotreba (B8-0193/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o pomoći za reintegraciju žrtava terorizma na tržište rada (B8-0215/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potpori kršćanima u svijetu (B8-0216/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Younous Omarjee. Prijedlog rezolucije o borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima usklađivanjem članaka 15. i 16. Direktive 2014/40/EU („Direktiva o duhanuˮ) s protokolom Svjetske zdravstvene organizacije o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima (B8-0221/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Jacques Colombier Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (B8-0222/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zabrani pesticida neonikotinoida (B8-0223/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije za veću uključenost nacionalnih parlamenata u prenošenje direktiva EU-a (B8-0228/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uključenju obrazovnih pomagala u nastavu (B8-0229/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde i Sylvie Goddyn. Prijedlog rezolucije o klanju bez omamljivanja (B8-0230/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti