Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 31., Csütörtök - Strasbourg

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Javaslat a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Javaslat a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Javaslat a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Javaslat az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE, AGRI, PECH

- Javaslat a közös összevont társaságiadó-alapon, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren és az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON

- Javaslat egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozat tervezete (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

utalva

illetékes :

AFCO

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az Európai Uniót az európai munkavállalók szociális védelme terén megillető előjogokról (B8-0192/2018)

utalva

illetékes :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalási indítvány a körforgásos gazdaságról: hulladékok csökkentése és újrafelhasználása (B8-0193/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a terrorizmus áldozatainak munkaerőpiaci visszailleszkedéséhez nyújtott támogatásról (B8-0215/2018)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a világ keresztényeinek támogatásáról (B8-0216/2018)

utalva

illetékes :

AFET

- Younous Omarjee. Állásfoglalási indítvány a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni, a 2014/40/EU irányelv („dohánytermékekről szóló irányelv”) 15. és 16. cikkének az Egészségügyi Világszervezetnek a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvével való összehangolása révén történő küzdelemről (B8-0221/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

- Jacques Colombier és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) (B8-0222/2018)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a neonikotinoidokat tartalmazó peszticidek betiltásáról (B8-0223/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a nemzeti parlamenteknek az európai irányelvek átültetésébe való nagyobb mértékű bevonásáról (B8-0228/2018)

utalva

illetékes :

AFCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az oktatási eszközök oktatásba való integrálásáról (B8-0229/2018)

utalva

illetékes :

CULT

- Dominique Bilde és Sylvie Goddyn. Állásfoglalási indítvány a kábítás nélküli vágásról (B8-0230/2018)

utalva

illetékes :

AGRI

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat