Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

15. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 7. mája 2018

(*) Meno je utajené.

Jean Claude Gadisseur (č. 0271/2018); (*) (č. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (č. 0273/2018); (*) (č. 0274/2018); (*) (č. 0275/2018); Carmelo Potenza (č. 0276/2018); (*) (č. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (č. 0278/2018); (*) (č. 0279/2018); Giacomo Pierini (č. 0280/2018); Lorenzo Torto (č. 0281/2018); (*) (č. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (č. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (č. 0284/2018); Edward Demeza (č. 0285/2018); Ulrich Schneider (č. 0286/2018); Jacques Koelewijn (č. 0287/2018); (*) (č. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (č. 0289/2018); (*) (č. 0290/2018); (*) (č. 0291/2018); (*) (č. 0292/2018); (*) (č. 0293/2018); Jens Genzer (č. 0294/2018); Jens Genzer (č. 0295/2018); Jens Genzer (č. 0296/2018); Jens Genzer (č. 0297/2018); Jens Genzer (č. 0298/2018); Jens Genzer (č. 0299/2018); Jens Genzer (č. 0300/2018); Jens Genzer (č. 0301/2018); Jens Genzer (č. 0302/2018); Jens Genzer (č. 0303/2018); Jens Genzer (č. 0304/2018); (*) (č. 0305/2018); (*) (č. 0306/2018); (*) (č. 0307/2018); Jens Genzer (č. 0308/2018); Jens Genzer (č. 0309/2018); Jens Genzer (č. 0310/2018); Gredo Förster (č. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (č. 0312/2018); (*) (č. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (č. 0314/2018); (*) (č. 0315/2018); (*) (č. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (č. 0317/2018); (*) (č. 0318/2018); (*) (č. 0319/2018); (*) (č. 0320/2018); (*) (č. 0321/2018); Osvaldo Borghese (č. 0322/2018); Marcello Sacco (č. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (č. 0324/2018); Latifa Abuazoum (č. 0325/2018).

Dňa 25. mája 2018

(*) Meno je utajené.

Joël Marte (č. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (č. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (č. 0328/2018); Veselina Nikolova (č. 0329/2018); Germán Fernández Valero (č. 0330/2018); Michael Opstrup (č. 0331/2018); Jürgen Schmidt (č. 0332/2018); (*) (č. 0333/2018); Stefan Stenzel (č. 0334/2018); Massimo Scarafia (č. 0335/2018); (*) (č. 0336/2018); (*) (č. 0337/2018); (*) (č. 0338/2018); (*) (č. 0339/2018); (*) (č. 0340/2018); Giacomo Pierini (č. 0341/2018); Chiara Papi (č. 0342/2018); (*) (č. 0343/2018); (*) (č. 0344/2018); (*) (č. 0345/2018); (*) (č. 0346/2018); (*) (č. 0347/2018); (*) (č. 0348/2018); (*) (č. 0349/2018); (*) (č. 0350/2018); Serena Caprio (č. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (č. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (č. 0353/2018); (*) (č. 0354/2018); (*) (č. 0355/2018); Ivan Yanev (č. 0356/2018); Wojciech Zieliński (č. 0357/2018); (*) (č. 0358/2018); (*) (č. 0359/2018); Joaquín Infante (č. 0360/2018); (*) (č. 0361/2018); Sibylle Schroer (č. 0362/2018); Wolfgang Gerber (č. 0363/2018); (*) (č. 0364/2018); (*) (č. 0365/2018); (*) (č. 0366/2018); Arianna Colonello (č. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (č. 0368/2018); Marco Bava (č. 0369/2018); (*) (č. 0370/2018); (*) (č. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (č. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (č. 0374/2018); (*) (č. 0375/2018); (*) (č. 0376/2018); (*) (č. 0377/2018); (*) (č. 0378/2018); (*) (č. 0379/2018); (*) (č. 0380/2018); (*) (č. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (č. 0382/2018); (*)(č. 0383/2018); (*) (č. 0384/2018); (*) (č. 0385/2018); Isabel Vila (č. 0386/2018); (*) (č. 0387/2018); María Soledad Borrillo (č. 0388/2018); (*) (č. 0389/2018); (*) (č. 0390/2018); (*) (č. 0391/2018); Enrique León Martín (č. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (č. 0393/2018); Martin Kliche (č. 0394/2018); (*) (č. 0395/2018); (*) (č. 0396/2018); (*) (č. 0397/2018); (*) (č. 0398/2018); (*) (č. 0399/2018); Tomasz Fidler (č. 0400/2018); (*) (č. 0401/2018); (*) (č. 0402/2018); Ton Vervloet (č. 0403/2018); Daniel Dimov (č. 0404/2018); Ralf Schüßler (č. 0405/2018); (*) (č. 0406/2018); (*) (č. 0407/2018); (*) (č. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (č. 0409/2018); (*) (č. 0410/2018); (*) (č. 0411/2018); (*) (č. 0412/2018); (*) (č. 0413/2018); (*) (č. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (č. 0415/2018); (*) (č. 0416/2018); (*) (č. 0417/2018); (*) (č. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (č. 0419/2018); (*) (č. 0420/2018); (*) (č. 0421/2018).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 25. mája 2018 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia