Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Nicaraguas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
5.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
  
5.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
  
5.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (hääletus)
  
7.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)
  
7.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (hääletus)
  
7.4.Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (hääletus)
  
7.5.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I (hääletus)
  
7.7.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (hääletus)
  
7.8.Olukord Nicaraguas (hääletus)
  
7.9.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (hääletus)
  
7.10.ELi noortestrateegia rakendamine (hääletus)
  
7.11.Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/EÜ) (hääletus)
  
7.12.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  
12.1.ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides
  
12.2.Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Petitsioonid
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (Antonio Mura)
Protokoll (205 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (176 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2318 kb) 1 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (71 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (125 kb)    
 
Protokoll (288 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (818 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2360 kb)    
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika