Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 31 mei 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De situatie in Nicaragua (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
5.1.De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran
  
5.2.Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
  
5.3.Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (stemming)
  
7.2.Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)
  
7.3.Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (stemming)
  
7.4.Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)
  
7.5.Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  
7.7.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (stemming)
  
7.8.De situatie in Nicaragua (stemming)
  
7.9.Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (stemming)
  
7.10.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (stemming)
  
7.11.Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (stemming)
  
7.12.Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Uitgebreide interpellaties (debat)
  
12.1.Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties
  
12.2.Viering van de internationale dag van het gezin (15 mei)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzoekschriften
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (Antonio Mura)
Notulen (208 kb) Presentielijst (59 kb) Uitslag van de stemming (184 kb) Hoofdelijke stemming (2318 kb) Bijlage 1 (6 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (49 kb) Hoofdelijke stemming (124 kb)    
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (835 kb) Hoofdelijke stemming (2286 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid