Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Nicaragua (ingivna resolutionsförslag)
 4.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
  5.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  5.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (omröstning)
  7.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)
  7.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (omröstning)
  7.4.Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  7.5.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)
  7.7.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (omröstning)
  7.8.Situationen i Nicaragua (omröstning)
  7.9.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (omröstning)
  7.10.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (omröstning)
  7.11.Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (omröstning)
  7.12.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Större interpellationer (debatt)
  12.1.EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer
  12.2.Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Framställningar
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (Antonio Mura)
Protokoll (209 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (181 kb) Omröstningar med namnupprop (2318 kb) Bilaga 1 (6 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (48 kb) Omröstningar med namnupprop (124 kb)    
 
Protokoll (294 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (825 kb) Omröstningar med namnupprop (2355 kb)    
Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy