Indekss 
Protokols
PDF 925kWORD 48k
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0254/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0254/2018ECR
B8-0255/2018Verts/ALE
B8-0256/2018S&D
B8-0257/2018PPE
B8-0258/2018ALDE

 2. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0259/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
§ 2§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 8§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 102GUE/NGLEB-275, 314, 31
aiz § 115EFDDPS+310, 255, 54
§ 13§sākotnējais tekstsbd
1/EB+352, 260, 7
2+
3+
§ 14§sākotnējais tekstsbd
1/PS+588, 30, 10
2/PS+490, 117, 10
§ 15§sākotnējais tekstsats.+
D apsv.§sākotnējais tekstsats.+
aiz I apsv.1GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+525, 29, 71
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0259/2018ECR
B8-0260/2018Verts/ALE
B8-0261/2018EFDD
B8-0262/2018S&D
B8-0263/2018PPE
B8-0264/2018GUE/NGL
B8-0268/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:galīgais balsojums
EFDD:grozījums Nr. 5
ECR:§ 14
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 8, 15, D apsvērums
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 14
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “aicina Padomi ieviest mērķtiecīgus pasākumus pret personām, kas atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem;”
2.daļa:šie vārdi
PPE
§ 2
1.daļa:“nosoda Saūda Arābijā īstenotās represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp sieviešu tiesību aizstāvjiem, kas grauj uzticību reformu procesam valstī;”
2.daļa:“aicina Saūda Arābijas valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus un citas pārliecības dēļ ieslodzītās personas, kas aizturētas un notiesātas tikai tāpēc, ka izmantojušas vārda brīvību un miermīlīgi darbojušās cilvēktiesību jomā; pauž nosodījumu par nepārtraukto, sistēmisko diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm Saūda Arābijā;”
§ 13
1.daļa:“prasa ES iesniegt priekšlikumu rezolūcijai par cilvēktiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā nākamajā ANO Cilvēktiesību padomes sesijā;”
2.daļa:“prasa ES nākamajā Cilvēktiesību padomē un Sieviešu statusa komisijā izvirzīt jautājumu par dalību tajās valstīm ar apšaubāmu reputāciju cilvēktiesību jomā, tostarp attiecībā uz sieviešu tiesību ievērošanu un dzimumu līdztiesību;”
3.daļa:“prasa ES ierosināt ANO Cilvēktiesību padomē iecelt īpašu referentu cilvēktiesību jautājumos Saūda Arābijā;”
Dažādi
Grozījumi Nr. 3 un 4 bija atsaukti.

 3. Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0265/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 9§sākotnējais tekstsbd
1/PS+553, 54, 21
2/PS+570, 26, 18
aiz M apsv.1Verts/ALEEB+339, 253, 31
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+455, 34, 140
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0265/2018ECR
B8-0266/2018Verts/ALE
B8-0267/2018S&D
B8-0269/2018PPE
B8-0270/2018GUE/NGL
B8-0271/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:galīgais balsojums (RC-B8-0265/2018)
S&D:§ 9
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 9
1.daļa:“atkārtoti pauž savu stingro nostāju pret jebkādu nāvessoda piemērošanu neatkarīgi no apstākļiem; uzskata, ka nāvessods ir pretrunā cilvēka cieņai un ir nežēlīga, necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās;”
2.daļa:“aicina Sudānas iestādes ievērot ANO nāvessoda moratoriju; aicina Sudānu ratificēt Konvenciju pret spīdzināšanu (CAT) un Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW);”
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0265/2018 ir parakstījis arī Jordi Solé (Verts/ALE grupa).

 4. Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0237/2018 (aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Antonio Mura kandidatūraAIZKL+434, 109, 74

 5. Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana 

Ziņojums: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+577, 32, 19

 6. Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I 

Ziņojums: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1
3-9
11-12
14-15
17-22
24-30
32-34
36-43
52-53
56-60
64-65
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana2komitejabd
1+
2/EB+308, 280, 35
13komitejabd
1+
2/EB+316, 294, 18
16komitejabd
1+
2-
23komitejaats.+
35komitejaats.-
62komitejabd
1+
2-
3+
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
6. pants – 1. daļa – a punkts
69vairāk nekā 38 deputāti-
31komiteja+
72GUE/NGL
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants
76SENFPS-68, 556, 7
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 1. punkts
44komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2. punkts
70ALDE-
45komitejabd
1+
2-
3+
4/PS+488, 103, 42
73GUE/NGL
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2.a punkts (jauns)
46komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 4. punkts
47komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 5. punkts
48komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 7. punkts
49komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 8. punkts
50komiteja+
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 10. punkts
51komiteja+
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants
77SENF-
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants – 1. punkts
54komiteja+
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
55komiteja+
1. pants – 1. daļa –9. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants – 2.a punkts (jauns)
74GUE/NGL-
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a punkts – 1. daļa
78SENF-
61komiteja+
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
21. pants – j apakšpunkts
75GUE/NGL-
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts i punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa – ii punkts
66PPEEB-311, 318, 3
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 2. punkts
67PPEEB-253, 357, 18
63komiteja+
aiz 5. apsv.68vairāk nekā 38 deputātiEB+356, 251, 21
6.apsv.10komitejabd
1+
2/PS+501, 107, 23
71GUE/NGL
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+431, 99, 97
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:grozījums Nr. 76
Verts/ALE:grozījumi Nr. 10 (2. daļa), 45 (4. daļa)
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:grozījumi Nr. 23, 63
GUE/NGL:grozījums Nr. 35
Verts/ALE:grozījums Nr. 62
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
grozījums Nr. 13
1.daļa:“Daudzas dalībvalstis pēkšņu katastrofu gadījumā saskaras ar problēmu, ka nav pietiekama materiālā un tehniskā aprīkojuma. Tāpēc ar Savienības mehānismu būtu iespējams vajadzības gadījumā paplašināt materiālo un tehnisko bāzi,”
2.daļa:“it īpaši invalīdu, vecāka gadagājuma cilvēku un slimu cilvēku glābšanai.”
grozījums Nr. 16
1.daļa:“Lai nodrošinātu rescEU spēju darbību, būtu jāparedz papildu finanšu apropriācijas ar mērķi finansēt darbības Savienības mehānisma ietvaros, nevis jāizmanto finansējums, kas piešķirts citām svarīgām Savienības politikas jomām,”
2.daļa:“piemēram, tām, ar kurām sekmē tiesības, vienlīdzību un pilsoniskumu, tiesiskumu vai tautas attīstību visā pasaulē, tostarp visus finanšu līdzekļus, kas piešķirti dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju palielināšanas programmām un projektiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka dažu šo programmu īstenošana ir bijusi sevišķi veiksmīga (maksājumu apropriācijas programmai “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” iepriekšējos trijos gados sasniedza vairāk nekā 99 %).”
grozījums Nr. 62
1.daļa:“Attiecībā uz dalībvalstu spējām, kas nav iepriekš noteiktas Eiropas civilās aizsardzības rezervei, Savienības finansiālā atbalsta summa, kura paredzēta transporta resursiem, nepārsniedz 55 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Lai varētu pretendēt uz šādu finansējumu, dalībvalstis apņemas izveidot reģistru, kurā papildus iepriekš minētajai Eiropas civilās aizsardzības rezervei būtu iekļautas visas to rīcībā esošās spējas kopā ar attiecīgajām pārvaldības struktūrām, kas tām ļauj reaģēt uz veselības, rūpnieciskām, seismiskām vai vulkāniskām katastrofām,”
2.daļa:“masveida iedzīvotāju pārvietošanos un ārkārtas situācijām,”
3.daļa:“plūdiem un meža ugunsgrēkiem, teroristu, ķīmiskajiem, bioloģiskajiem un radioloģiskajiem uzbrukumiem, kā arī kodoluzbrukumiem.”
PPE, GUE/NGL, Verts/ALE
grozījums Nr. 2
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Diemžēl šīs katastrofas dažreiz tiek izraisītas apzināti, piemēram, teroristu uzbrukumu gadījumā.”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 10
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “teroristu uzbrukumiem un ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodoluzbrukumiem,”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 45
1.daļa:“RescEU veido spējas papildus tām, kas jau pastāv dalībvalstīs, lai papildinātu un stiprinātu tās, un cenšas novērst pašreizējos un nākotnes riskus. Spēju apmēru nosaka, pamatojoties uz konstatētajām nepilnībām reaģēšanas spējās, kas saistītas ar ārkārtas situācijām veselības jomā, rūpniecības, vides, seismiskām vai vulkānu radītām katastrofām,”
2.daļa:“ar masveida iedzīvotāju pārvietošanos un tādām ārkārtas situācijām kā”
3.daļa:“plūdiem, ugunsgrēkiem, tostarp meža ugunsgrēkiem, kā arī teroristu uzbrukumiem un ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču uzbrukuma draudiem. Pamatojoties uz apzinātajiem trūkumiem, rescEU iekļauj vismaz šādas spējas: a) meža ugunsgrēku dzēšana no gaisa; b) lieljaudas sūknēšana; c) meklēšana un glābšana pilsētvidē; d) lauka hospitālis un neatliekamās medicīniskās palīdzības vienības.”, izņemot vārdus “kā arī teroristu uzbrukumiem un ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču uzbrukuma draudiem.”
4.daļa:“kā arī teroristu uzbrukumiem un ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču uzbrukuma draudiem.”

 7. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0242/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE)
aiz § 181EFDD-
§ 192EFDD-
§ 25§sākotnējais tekstsPS+368, 211, 51
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0242/2018PPE
B8-0243/2018Verts/ALE
B8-0245/2018ECR
B8-0246/2018ALDE, S&D
B8-0247/2018GUE/NGL
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL, Verts/ALE:§ 25
Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D:§ 25
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0242/2018 ir parakstījusi arī Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE grupa).
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0242/2018 ir parakstījuši arī Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch un Ivica Tolić (PPE grupa).
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0243/2018 ir parakstījusi arī Ana Miranda (Verts/ALE grupa).

 8. Stāvoklis Nikaragvā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0244/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+536, 39, 53
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0244/2018PPE
B8-0248/2018S&D
B8-0249/2018ECR
B8-0250/2018Verts/ALE
B8-0251/2018ALDE
B8-0252/2018EFDD
B8-0253/2018GUE/NGL
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE, S&D:galīgais balsojums (RC-B8-0244/2018)

 9. Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā 

Ziņojums: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Alternatīvs rezolūcijas priekšlikums1PPE-
§ 21§sākotnējais tekstsPS+546, 20, 61
§ 23§sākotnējais tekstsPS+486, 76, 58
§ 24§sākotnējais tekstsPS+406, 173, 46
§ 25§sākotnējais tekstsPS+413, 138, 63
§ 26§sākotnējais tekstsPS+528, 18, 78
§ 40§sākotnējais tekstsPS+349, 207, 56
§ 41§sākotnējais tekstsPS+423, 141, 52
§ 52§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
Q apsv.§sākotnējais tekstsPS+403, 149, 73
balsojums: DEVE un FEMM komiteju rezolūcija
(viss teksts)
PS+383, 118, 120
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, Q apsvērums
ENF:§ 21, 24
Verts/ALE:§ 21, 24, 41
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ENF:§ 41, Q apsvērums
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
§ 52
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ES militārajās un”
2.daļa:šie vārdi

 10. ES jaunatnes stratēģijas īstenošana 

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 21EFDDPS-92, 513, 18
§ 29§sākotnējais tekstsPS+481, 116, 30
§ 35§sākotnējais tekstsats.+
§ 362EFDDPS-64, 533, 31
§ 50§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-286, 312, 28
§ 62§sākotnējais tekstsPS+506, 113, 9
§ 71§sākotnējais tekstsats.+
§ 78§sākotnējais tekstsats.+
E apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
R apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
T apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
U apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+466, 53, 110
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:grozījumi Nr. 1, 2
ENF:§ 29, 62
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE:§ 35, 78
ENF:§ 71
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 50
1.daļa:“pauž dziļas bažas par īpaši akūto bērnu nabadzības problēmu, kas ES skar līdz 25 miljoniem bērnu (vairāk nekā 26,4 % no visiem Eiropas iedzīvotājiem vecumā līdz 18 gadiem) no ģimenēm, kas katru dienu cieš no pietiekamu ienākumu un pamata pakalpojumu trūkuma; uzskata, ka jaunatnes politika varētu palīdzēt tādās jomās kā bērnu un ģimenes politika;”
2.daļa:“aicina Komisiju izveidot garantiju bērniem, kura kalpotu par ilgtermiņa instrumentu, ar ko dot vienlīdzīgas iespējas visiem ES bērniem, izmantojot īpašu finansējuma shēmu, lai nodrošinātu, ka visiem nabadzīgiem bērniem ir piekļuve bezmaksas veselības aprūpei, bezmaksas izglītībai, bezmaksas bērnu aprūpei, pienācīgam mājoklim un pietiekamam uzturam;”
T apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “izglītošana par dzimumu līdztiesību un dzimumizglītība;”
2.daļa:šie vārdi
ENF
R apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “migrācijas,”
2.daļa:šis vārds
U apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “migrantu, bēgļu,”
2.daļa:šie vārdi
PPE, ENF
E apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tādas” un “kā etniskās minoritātes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, sievietes,” un “LGBTIQ, migranti un bēgļi,”
2.daļa:“tādas” un “kā etniskās minoritātes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, sievietes,”
3.daļa:“LGBTIQ, migranti un bēgļi,”

 11. Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošana 

Ziņojums: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 48EFDDPS-45, 568, 14
§ 20§sākotnējais tekstsats.-
§ 23§sākotnējais tekstsats.-
§ 24§sākotnējais tekstsats.-
§ 30§sākotnējais tekstsats./EB+370, 242, 6
§ 32§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
3-
§ 351ECR+
§sākotnējais tekstsats.
A apsv.2SEFDDPS-37, 568, 23
C apsv.3EFDDbd
1/PS-33, 582, 14
2/PS-70, 536, 14
E apsv.4SEFDDPS-41, 579, 7
aiz L apsv.EB+mut.groz. Nr.
330, 246, 44
M apsv.5EFDDPS-67, 527, 32
O apsv.6EFDDPS-58, 550, 15
R apsv.7EFDDPS-37, 558, 27
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+561, 45, 17
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:§ 20, 24
PPE:§ 24, 35
EFDD:grozījumi Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ALDE:§ 20, 23, 32
S&D:§ 30
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
grozījums Nr. 3
1.daļa:“tā kā Ekodizaina direktīvas atcelšana varētu sniegt lielāku ieguldījumu Eiropas centienos uzlabot energoefektivitāti;”
2.daļa:“uzsver, ka enerģija, jo īpaši no fosilajiem kurināmajiem, būtu jāuzskata par būtisku resursu, kas var arī veicināt darbvietu izveidi;”
ECR, PPE, S&D
§ 32
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “a) veicināt modernizējamību, padarot pieejamus programmatūras atjauninājumus elektroniskajām ierīcēm,” un “c) uzlabot pārstrādājamību, izmantojot vienkāršus vai savietojamus plastmasas polimērus;”
2.daļa:“a) veicināt modernizējamību, padarot pieejamus programmatūras atjauninājumus elektroniskajām ierīcēm,”
3.daļa:“c) uzlabot pārstrādājamību, izmantojot vienkāršus vai savietojamus plastmasas polimērus;”
Dažādi
Ashley Fox bija iesniegusi šādu mutisku grozījumu:
La apsvērums (jauns):
“La. tā kā esošie atbrīvojumi no Komisijas Regulām (EK) Nr. 244/20091 un (ES) Nr. 1194/20122 attiecībā uz skatuves apgaismojumu ir bijuši atbilstīgi, un tie ir efektīvs veids, kā ievērot teātru, kā arī visas izklaides nozares īpašās vajadzības un apstākļus, un tā kā tiem arī turpmāk vajadzētu būt spēkā;
--------
1 Komisijas 2009. gada 18. marta Regula (EK) Nr. 244/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām (OV L 76, 24.3.2009., 3. lpp.).
2 Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1194/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (OV L 342, 14.12.2012., 1. lpp.).”

 12. Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0238/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2018
(PETI komiteja)
§ 14GUE/NGLPS-65, 489, 59
aiz § 25GUE/NGLPS+501, 74, 35
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1/PS+535, 70, 12
2/PS+357, 226, 27
3/PS+411, 193, 9
§ 46GUE/NGLPS-293, 317, 5
§ 58ENFPS-93, 488, 31
§sākotnējais tekstsbd
1-
2+
3+
§ 7§sākotnējais tekstsats.+
§ 9§sākotnējais tekstsPS+574, 16, 22
§ 102EFDD-
7GUE/NGLPS-295, 308, 6
§sākotnējais tekstsbd
1/PS+401, 178, 25
2/PS+297, 255, 53
§ 11§sākotnējais tekstsPS+526, 57, 27
§ 12§sākotnējais tekstsats.+
§ 14§sākotnējais tekstsPS+458, 76, 75
§ 17§sākotnējais tekstsbd
1/PS+543, 40, 23
2/PS+280, 266, 56
§ 19§sākotnējais tekstsPS+376, 188, 42
§ 20§sākotnējais tekstsPS+329, 229, 39
§ 21§sākotnējais tekstsbd
1/PS+388, 185, 22
2/PS+536, 27, 36
3/PS+361, 209, 26
§ 22§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 23§sākotnējais tekstsats.+
A apsv.§sākotnējais tekstsbd
1/PS+525, 64, 6
2/PS+320, 247, 25
3/PS+293, 255, 41
4/PS+320, 243, 22
B apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
C apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
E apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
F apsv.1EFDD+
§sākotnējais tekstsbd
1
2
G apsv.3GUE/NGLEB+292, 257, 12
H apsv.§sākotnējais tekstsPS+287, 225, 38
J apsv.§sākotnējais tekstsats.+
K apsv.§sākotnējais tekstsbd
1/PS+483, 58, 20
2/PS-218, 321, 17
L apsv.§sākotnējais tekstsats.-
N apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+303, 219, 37
O apsv.§sākotnējais tekstsbd
1/PS+502, 31, 15
2/PS+332, 202, 12
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+312, 75, 155
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:galīgais balsojums
EFDD:§ 14, 17, 21, A, H apsvērums, galīgais balsojums
GUE/NGL:grozījumi Nr. 4, 5, 6, 7, § 9, 10, A, K, O apsvērums
Verts/ALE:§ 3, 11, 19, 20, galīgais balsojums
ENF:grozījums Nr. 8
Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D:L apsvērums
PPE:§ 7, 10, 19, 20, 23, H apsvērums
ALDE:§ 11, 12, 14, 17, 21, H, K, N apsvērums
Verts/ALE:J apsvērums
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 17
1.daļa:“uzsver, ka noteikta laika līgumu pārveide par nenoteikta laika līgumiem ir jāuzskata par līdzekli, kā efektīvi novērst noteikta laika līgumu ļaunprātīgu izmantošanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā un sodīt par to,”
2.daļa:“un ka visām dalībvalstīm tā ir skaidri un saskanīgi jāiekļauj attiecīgajā darba tiesību regulējumā;”
§ 21
1.daļa:“nosoda to, ka ir atlaisti darba ņēmēji, kurus kompetentās tiesu iestādes atzinušas par cietušajiem Direktīvai 1999/70/EK pretrunā esošā noteikta laika līgumu ļaunprātīgā izmantošanā;”
2.daļa:“ir stingri pārliecināts, ka gadījumos, kad ir notikusi secīgu noteikta laika līgumu ļaunprātīga izmantošana, var izmantot līdzekļus, kas sniedz efektīvas un līdzvērtīgas garantijas darba ņēmēju aizsardzībai,”
3.daļa:“lai pienācīgi sodītu ļaunprātīgu izmantošanu un pilnīgi izbeigtu ES tiesību aktu pārkāpšanas sekas, kā arī sargātu skarto darba ņēmēju nodarbinātību;”
§ 22
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “minimālās algas”
2.daļa:šie vārdi
C apsvērums
1.daļa:“tā kā ir jāpieņem politikas pasākumi, lai reaģētu uz to, ka nestabilitāte ir dinamisks aspekts, kas skar visas personiskās darba attiecības; tā kā pret nestabilu darbu ir jācīnās, izmantojot integrētu daudzlīmeņu politikas paketi,”
2.daļa:“kas veicina iekļaujošus un efektīvus darba standartus, kā arī iedarbīgus pasākumus, ar ko nodrošināt līdztiesības principa ievērošanu;”
ALDE
B apsvērums
1.daļa:“tā kā nestabilus darba apstākļus rada lielas nepilnības efektīvā darba ņēmēju tiesību aizsardzībā, kuras konstatējamas dažādos regulējuma līmeņos, arī ES primārajos un sekundārajos tiesību aktos un dalībvalstu tiesību aktos;”
2.daļa:“tā kā lūgumraksti par dažādu veidu nodarbinātību būtu jāizskata pilnīgi atbilstoši to izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem un attiecīgajiem ES tiesību aktiem; tā kā ES sociālās un darba politikas pamatā ir subsidiaritātes princips;”
O apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “nepilna laika darbu vai”
2.daļa:šie vārdi
GUE/NGL
§ 10
1.daļa:“uzsver, ka ir vajadzīgas inspekcijas, lai darba ņēmēji, kas nodarbināti uz pagaidu vai elastīgu līgumu pamata, saņemtu vismaz tādu pašu aizsardzību kā citi darba ņēmēji; atzīmē, ka ir vajadzīgi mērķorientēti centieni izmantot pastāvošos SDO instrumentus īpašā kampaņā pret nestabilu nodarbinātību un ka ir rūpīgi jāizskata nepieciešamība pieņemt jaunus saistošus instrumentus un tiesību normas, kas ierobežotu un samazinātu nestabilu nodarbinātību”
2.daļa:“un nestabila darba līgumus padarītu mazāk pievilcīgus darba devējiem;”
PPE, ALDE
§ 3
1.daļa:“aicina Komisiju un dalībvalstis cīnīties pret nestabilu nodarbinātību, piemēram, nulles stundu līgumiem, nodrošinot, ka tiek izstrādāti jauni instrumenti un tiek saskanīgi ievērota Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kā arī faktiski panākta ES un valstu tiesību aktu izpilde valstu līmenī, lai atrisinātu pienācīga darba trūkuma problēmu un īstenotu tiesībās balstītu pieeju;”, izņemot vārdus “piemēram, nulles stundu līgumiem,”
2.daļa:“piemēram, nulles stundu līgumiem,”
3.daļa:“aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties ar visiem sociālajiem partneriem — īpaši arodbiedrībām — un attiecīgajām ieinteresētajām personām, veicinot kvalitatīvu, drošu un labi apmaksātu nodarbinātību, lai cita starpā nostiprinātu darba inspekcijas;”
A apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “pēdējos 15 gados”, “un tas ir skaidrojams ar īstenoto taupības politiku un darba tiesību ierobežojumiem,” un “kas palielinājuši darba nestabilitāti un nedrošību;”
2.daļa:“pēdējos 15 gados”
3.daļa:“un tas ir skaidrojams ar īstenoto taupības politiku un darba tiesību ierobežojumiem,”
4.daļa:“kas palielinājuši darba nestabilitāti un nedrošību;”
F apsvērums
1.daļa:“tā kā vairākas dalībvalstis gadu gaitā ir saskārušās ar netipisku un pagaidu darba līgumu skaita ievērojamu pieaugumu gan publiskajā, gan privātajā sektorā apstākļos,”
2.daļa:“kad tiesiskais regulējums efektīvu un samērīgu aizsardzības līdzekļu trūkuma dēļ nedod iespēju nedz novērst liela skaita secīgu noteikta laika līgumu slēgšanu, nedz par šādu praksi sodīt; tā kā līdz ar to ir vājinājusies Eiropas nodarbinātības tiesību aktu integritāte un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra;”
N apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp nulles stundu līgumi,”
2.daļa:šie vārdi
PPE, ALDE, GUE/NGL
§ 5
1.daļa:“ir informēts par Komisijas priekšlikumu par Eiropas Darba iestādes (EDI) izveidi un aicina šādai iestādei piešķirt pašai savu pietiekamu budžetu, nevis tai novirzīt līdzekļus no citām svarīgām struktūrām;”
2.daļa:“aicina Komisiju intensīvāk cīnīties pret netaisnīgiem noteikumiem darba līgumos, vēršoties pret visiem ļaunprātīgas izmantošanas un apiešanas iespēju veidiem; pieņem zināšanai jauno priekšlikumu direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā, kura mērķis ir izveidot jaunas tiesības visiem darba ņēmējiem, īpaši — lai uzlabotu darba apstākļus darba ņēmējiem jaunu veidu un nestandarta nodarbinātībā,”
3.daļa:“vienlaikus ierobežojot slogu darba devējiem un saglabājot darba tirgus pielāgošanās spēju;”
EFDD, Verts/ALE
E apsvērums
1.daļa:“tā kā Eurostat un Eurofound dati par nebrīvprātīgu pagaidu nodarbinātību, dzimuma un vecuma atšķirībām pagaidu nodarbinātībā un lielas nepilna laika darba ņēmēju daļas nepietiekamu nodarbinātību liecina, ka aizvien vairāk izplatās nestandarta un netipiska nodarbinātība;”
2.daļa:“tā kā pēc dzimuma un vecuma dalīti dati par bezdarbu liecina, ka bezdarba līmenis ir zemākais kopš 2009. gada;”
EFDD, GUE/NGL
K apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ļaunprātīga izmantošana”
2.daļa:šie vārdi
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika