Kazalo 
Zapisnik
PDF 821kWORD 48k
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu 

Predlogi resolucij: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0254/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0254/2018ECR:
B8-0255/2018Verts/ALE
B8-0256/2018S&D:
B8-0257/2018PPE
B8-0258/2018ALDE

 2. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji 

Predlogi resolucij: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0259/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
§ 2§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 8§originalno besediloloč.+
po § 102GUE/NGLEG-275, 314, 31
po § 115EFDDPG+310, 255, 54
§ 13§originalno besedilopo delih
1/EG+352, 260, 7
2+
3+
§ 14§originalno besedilopo delih
1/PG+588, 30, 10
2/PG+490, 117, 10
§ 15§originalno besediloloč.+
u.i.D§originalno besediloloč.+
po u.i. I1GUE/NGL-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+525, 29, 71
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0259/2018ECR:
B8-0260/2018Verts/ALE
B8-0261/2018EFDD
B8-0262/2018S&D:
B8-0263/2018PPE
B8-0264/2018GUE/NGL
B8-0268/2018ALDE
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:končno glasovanje
EFDD:predlog spremembe 5
ECR:§ 14
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§§ 8, 15, u.i. D
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 14
1.del:vse besedilo brez besed „poziva Svet, naj razmisli o uvedbi ciljno usmerjenih ukrepov proti posameznikom, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic;“
2.del:te besede
PPE:
§ 2
1.del:„obsoja nenehno zatiranje zagovornikov človekovih pravic, tudi zagovornikov pravic žensk, v Saudovi Arabiji, kar spodkopava verodostojnost procesa reform v državi;“
2.del:„poziva vlado Saudove Arabije, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse zagovornike človekovih pravic ter druge zapornike vesti, ki so bili priprti in obsojeni le zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja in miroljubnega delovanja na področju človekovih pravic;“ „obsoja nenehno in sistematično diskriminacijo žensk in otrok v Saudovi Arabiji;“
§ 13
1.del:„poziva EU, naj na naslednjem zasedanju Sveta OZN za človekove pravice predloži resolucijo o položaju zagovornikov človekovih pravic v Saudovi Arabiji;“
2.del:„poziva EU, naj na naslednjem zasedanju Sveta za človekove in Komisije OZN o položaju žensk opozori na vprašanje članstva držav z vprašljivim spoštovanjem človekovih pravic, tudi kar zadeva spoštovanje pravic žensk in enakosti spolov;“
3.del:„poziva EU, naj v Svetu OZN za človekove pravice predlaga imenovanje posebnega poročevalca OZN za človekove pravice v Saudovi Arabiji;“
Razno
Predloga sprememb 3 in 4 sta bila umaknjena.

 3. Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad 

Predlogi resolucij: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0265/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EUL/NGL)
§ 9§originalno besedilopo delih
1/PG+553, 54, 21
2/PG+570, 26, 18
po u.i. M1Verts/ALEEG+339, 253, 31
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+455, 34, 140
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0265/2018ECR:
B8-0266/2018Verts/ALE
B8-0267/2018S&D:
B8-0269/2018PPE
B8-0270/2018GUE/NGL
B8-0271/2018ALDE
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE:končno glasovanje (RC-B8-0265/2018)
S&D:§ 9
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 9
1.del:„ponovno odločno nasprotuje uporabi smrtne kazni v vseh primerih in vseh okoliščinah;“ „meni, da je smrtna kazen v nasprotju s človeškim dostojanstvom in predstavlja kruto, nehumano in ponižujoče ravnanje;“
2.del:„poziva sudanske oblasti, naj upoštevajo moratorij za smrtno kazen, ki ga zagovarja OZN;“ „poziva Sudan, naj ratificira Konvencijo proti mučenju in Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk;“
Razno
Jordi Solé (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik predloga resolucije RC-B8-0265/2018.

 4. Imenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva 

Predlog resolucije: B8-0237/2018 (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: kandidatura Antonia MureTG+434, 109, 74

 5. Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU 

Poročilo: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+577, 32, 19

 6. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I 

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1
3–9
11–12
14–15
17–22
24–30
32–34
36–43
52–53
56–60
64–65
odbor+
p.s. pristojnega odbora – ločeno glasovanje2odborpo delih
1+
2/EG+308, 280, 35
13odborpo delih
1+
2/EG+316, 294, 18
16odborpo delih
1+
2-
23odborloč.+
35odborloč.-
62odborpo delih
1+
2-
3+
Člen 1 – alinea 1 – točka 4 – podtočka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 6 – alinea 1 – točka a
69več kot 38 poslancev-
31odbor+
72GUE/NGL
Člen 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12
76DENFPG-68, 556, 7
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 1
44odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 2
70ALDE-
45odborpo delih
1+
2-
3+
4/PG+488, 103, 42
73GUE/NGL
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 2 a (novo)
46odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 4
47odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 5
48odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 7
49odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 8
50odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 7
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 12 – podstavek 10
51odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 9
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 13
77DENF-
člen 1 – alinea 1 – točka 9
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 13 – podstavek 1
54odbor+
člen 1 – alinea 1 – točka 9
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 13 – podstavek 1 – alinea 2 – uvodni del
55odbor+
člen 1 – točka 9
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 13 – odstavek 2 a (novo)
74GUE/NGL-
člen 1 – alinea 1 – točka 13
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 20 a – alinea 1
78DENF-
61odbor+
člen 1 – točka 14 – podtočka a
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 21 – točka j
75GUE/NGL-
člen 1 – alinea 1 – točka 14 – podtočka bi
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 21 – podstavek 2 – točka c – alinea 2 – točka ii
66PPEEG-311, 318, 3
člen 1 – alinea 1 – točka 16
Sklep št. 1313/2013/EU
člen 26 – podstavek 2
67PPEEG-253, 357, 18
63odbor+
po u.i. 568več kot 38 poslancevEG+356, 251, 21
u.i.610odborpo delih
1+
2/PG+501, 107, 23
71GUE/NGL
glasovanje: predlog KomisijePG+431, 99, 97
Zahteve za poimensko glasovanje
ENL:predlog spremembe 76
Verts/ALE:predloga sprememb 10 (2. del), 45 (4. del)
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:predloga sprememb 23, 63
GUE/NGL:predlog spremembe 35
Verts/ALE:predlog spremembe 62
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 13
1.del:„Številne države članice se v primeru nepričakovanih nesreč spopadajo s pomanjkanjem materialne in tehnične opreme.“ „Z mehanizmom EU bi zato morali po potrebi zagotavljati več materialne in tehnične opreme“
2.del:„zlasti za reševanje invalidov, starejših in bolnih oseb.“
predlog spremembe 16
1.del:„Za vzpostavitev delovanja zmogljivosti rescEU bi morala biti dana na voljo dodatna finančna sredstva za financiranje ukrepov v okviru mehanizma Unije, vendar ne na račun finančnih sredstev, ki so namenjena drugim pomembnim politikam Unije,“
2.del:„kot so tiste, ki spodbujajo pravice, enakost in državljanstvo, pravosodje ali človekov razvoj po vsem svetu, vključno z vsemi sredstvi, ki so namenjena programom in projektom za enakost spolov in krepitev vloge žensk, predvsem če upoštevamo, da je izvajanje nekaterih teh programov izjemno uspešno – odobritve plačil za program za pravice, enakost in državljanstvo so v zadnjih treh letih presegle 99 %.“
predlog spremembe 62
1.del:„Za zmogljivosti držav članic, ki niso vnaprej namenjene evropskemu naboru civilne zaščite, znesek finančne pomoči Unije za sredstva za prevoz ne presega 55 % skupnih upravičenih stroškov.“ „Za upravičenost do tega financiranja se države članice zavezujejo, da bodo vzpostavile register vseh zmogljivosti, ki jih imajo na voljo, in ustreznih upravljavskih struktur, poleg tistih, ki so vnaprej namenjene evropskemu naboru civilne zaščite, za odzivanje na zdravstvene, industrijske, potresne ali vulkanske nesreče,“
2.del:„množične premike prebivalstva in izredne razmere masovnih razsežnosti,“
3.del:„poplave, gozdne požare ter teroristične napade in napade s kemičnim, biološkim, radiološkim in jedrskim orožjem.“
PPE, GUE/NGL, Verts/ALE:
predlog spremembe 2
1.del:vse besedilo brez besed „Žal so v nekaterih primerih te nesreče namerne, na primer pri terorističnih napadih.“
2.del:te besede
predlog spremembe 10
1.del:vse besedilo brez besed „teroristične napade ter napade s kemičnim, biološkim, radiološkim in jedrskim orožjem“
2.del:te besede
predlog spremembe 45
1.del:„Rezerva rescEU je sestavljena iz dodatnih zmogljivosti, ki presegajo že obstoječe zmogljivosti držav članic, da bi se dopolnile in povečale, s tem pa služijo odzivu na sedanja in prihodnja tveganja.“ „Zmogljivosti se določijo na podlagi morebitnega pomanjkanja sredstev za odziv na zdravstvene, industrijske, okoljske, potresne ali vulkanske nesreče,“
2.del:„množične premike prebivalcev in izredne razmere masovnih razsežnosti,“
3.del:„poplave in požare, tudi gozdne, grožnje, povezane s terorističnimi napadi, ter kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje. RescEU na podlagi ugotovljenega pomanjkanja sredstev vsebuje vsaj naslednje zmogljivosti: (a) gašenje gozdnih požarov iz zraka; (b) velika zmogljivost črpanja; (c) iskanje in reševanje v mestih; (d) terenska bolnišnica in nujne zdravniške ekipe.“ brez besed „povezane s terorističnimi napadi, ter kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje.“
4.del:„povezane s terorističnimi napadi, ter kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje.“

 7. Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 

Predlogi resolucij: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0242/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE)
po § 181EFDD-
§ 192EFDD-
§ 25§originalno besediloPG+368, 211, 51
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0242/2018PPE
B8-0243/2018Verts/ALE
B8-0245/2018ECR:
B8-0246/2018ALDE, S&D
B8-0247/2018GUE/NGL
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL, Verts/ALE:§ 25
Zahteve za ločeno glasovanje
S&D:§ 25
Razno
Cláudia Monteiro de Aguiar (skupina PPE) je prav tako podpisnica predloga resolucije B8-0242/2018.
Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch in Ivica Tolić (skupina PPE) so prav tako podpisniki skupnega predloga resolucije RC-B8-0242/2018.
Ana Miranda (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnica predloga resolucije B8-0243/2018.

 8. Razmere v Nikaragvi 

Predlogi resolucij: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0244/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+536, 39, 53
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0244/2018PPE
B8-0248/2018S&D:
B8-0249/2018ECR:
B8-0250/2018Verts/ALE
B8-0251/2018ALDE
B8-0252/2018EFDD
B8-0253/2018GUE/NGL
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE, S&D:končno glasovanje (RC-B8-0244/2018)

 9. Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 

Poročilo: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Nadomestni predlog resolucije1PPE-
§ 21§originalno besediloPG+546, 20, 61
§ 23§originalno besediloPG+486, 76, 58
§ 24§originalno besediloPG+406, 173, 46
§ 25§originalno besediloPG+413, 138, 63
§ 26§originalno besediloPG+528, 18, 78
§ 40§originalno besediloPG+349, 207, 56
§ 41§originalno besediloPG+423, 141, 52
§ 52§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.Q§originalno besediloPG+403, 149, 73
glasovanje: resolucija odborov DEVE, FEMM
(celotno besedilo)
PG+383, 118, 120
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:§§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, u.i. Q
ENF:§§ 21, 24
Verts/ALE:§§ 21, 24, 41
Zahteve za ločeno glasovanje
ENF:§ 41, u.i. Q
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL
§ 52
1.del:vse besedilo brez besed „vojaških in“
2.del:ti besedi

 10. Izvajanje strategije EU za mlade 

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 21EFDDPG-92, 513, 18
§ 29§originalno besediloPG+481, 116, 30
§ 35§originalno besediloloč.+
§ 362EFDDPG-64, 533, 31
§ 50§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-286, 312, 28
§ 62§originalno besediloPG+506, 113, 9
§ 71§originalno besediloloč.+
§ 78§originalno besediloloč.+
u.i.E§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
u.i.R§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.T§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.U§originalno besedilopo delih
1+
2+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+466, 53, 110
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predloga sprememb 1, 2
ENF:§§ 29, 62
Zahteve za ločeno glasovanje
ALDE:§§ 35, 78
ENF:§ 71
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 50
1.del:„je zelo zaskrbljen zaradi izrazito perečega problema revščine otrok, ki zadeva do 25 milijonov otrok v EU (več kot 26,4 % vseh Evropejcev, mlajših od 18 let) iz družin, ki jih pesti vsakodnevno pomanjkanje zaradi nezadostnih dohodkov in osnovnih storitev; meni, da bi lahko mladinske politike prispevale k področjem, kot so politika za otroke in družino;“
2.del:„poziva Komisijo, naj razvije jamstvo za otroke kot dolgoročni instrument za zagotavljanje enakih možnosti vsem otrokom v EU v okviru sheme posebnega sklada, da se vsem revnim otrokom omogoči dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva, brezplačnega izobraževanja, brezplačnega otroškega varstva, dostojnih stanovanjskih razmer in primerne prehrane;“
u.i.T
1.del:vse besedilo brez besed „izobraževanje o enakosti spolov in spolna vzgoja;“
2.del:te besede
ENF:
u.i.R
1.del:vse besedilo brez besed „migracije,“
2.del:ta beseda
u.i.U
1.del:vse besedilo brez besed „priseljencev, beguncev“
2.del:te besede
PPE, ENF:
u.i.E
1.del:vse besedilo brez besed „kot so etnične manjšine, osebe s posebnimi potrebami, ženske, osebe LGBTIQ, migranti in begunci,“
2.del:„kot so etnične manjšine, osebe s posebnimi potrebami, ženske,“
3.del:„osebe LGBTIQ, migranti in begunci,“

 11. Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) 

Poročilo: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 48EFDDPG-45, 568, 14
§ 20§originalno besediloloč.-
§ 23§originalno besediloloč.-
§ 24§originalno besediloloč.-
§ 30§originalno besediloloč./EG+370, 242, 6
§ 32§originalno besedilopo delih
1+
2-
3-
§ 351ECR:+
§originalno besediloloč.
u.i.A2DEFDDPG-37, 568, 23
u.i.C3EFDDpo delih
1/PG-33, 582, 14
2/PG-70, 536, 14
u.i.E4 DEFDDPG-41, 579, 7
po u.i. LEG+ustni predlogi sprememb
330, 246, 44
u.i.M5EFDDPG-67, 527, 32
u.i.O6EFDDPG-58, 550, 15
u.i.R7EFDDPG-37, 558, 27
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+561, 45, 17
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:§§ 20, 24
PPE:§§ 24, 35
EFDD:predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ALDE:§§ 20, 23, 32
S&D:§ 30
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
predlog spremembe 3
1.del:„ker bi z razveljavitvijo direktive o okoljsko primerni zasnovi lahko še bolj okrepili prizadevanja Evrope za izboljšanje energijske učinkovitosti;“
2.del:„poudarja, da bi bilo treba energijo, zlasti fosilna goriva, šteti za ključen vir, ki tudi lahko podpira razvoj delovnih mest;“
ECR, PPE, S&D:
§ 32
1.del:vse besedilo brez besed „(a) spodbujati možnosti nadgradnje z dostopnostjo do posodobitev programske opreme za elektronske naprave“ in „(c) povečati možnosti recikliranja z uporabo enega polimera ali kompatibilnih plastičnih polimerov“
2.del:„(a) spodbujati možnosti nadgradnje z dostopnostjo do posodobitev programske opreme za elektronske naprave“
3.del:„(c) povečati možnosti recikliranja z uporabo enega polimera ali kompatibilnih plastičnih polimerov“
Ashley Fox je podal naslednji ustni predlog spremembe:
u.i.La (novo)
„ker sta obstoječi izjemi za odrsko osvetlitev iz uredb Komisije (ES) št. 244/20091 in (EU) št. 1194/20122 ustrezen in učinkovit način za spoštovanje posebnih potreb in okoliščin gledališč ter celotno zabavno industrijo in bi ju bilo treba še nadalje uporabljati;
--------
1 Uredba Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu (UL L 76, 24.3.2009, str. 3)
2 Uredba Komisije (EU) št. 1194/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme (UL L 342, 14.12.2012, str. 1)“

 12. Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas 

Predlog resolucije: B8-0238/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0238/2018
(odbor PETI)
§ 14GUE/NGLPG-65, 489, 59
po § 25GUE/NGLPG+501, 74, 35
§ 3§originalno besedilopo delih
1/PG+535, 70, 12
2/PG+357, 226, 27
3/PG+411, 193, 9
§ 46GUE/NGLPG-293, 317, 5
§ 58ENFPG-93, 488, 31
§originalno besedilopo delih
1-
2+
3+
§ 7§originalno besediloloč.+
§ 9§originalno besediloPG+574, 16, 22
§ 102EFDD-
7GUE/NGLPG-295, 308, 6
§originalno besedilopo delih
1/PG+401, 178, 25
2/PG+297, 255, 53
§ 11§originalno besediloPG+526, 57, 27
§ 12§originalno besediloloč.+
§ 14§originalno besediloPG+458, 76, 75
§ 17§originalno besedilopo delih
1/PG+543, 40, 23
2/PG+280, 266, 56
§ 19§originalno besediloPG+376, 188, 42
§ 20§originalno besediloPG+329, 229, 39
§ 21§originalno besedilopo delih
1/PG+388, 185, 22
2/PG+536, 27, 36
3/PG+361, 209, 26
§ 22§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 23§originalno besediloloč.+
u.i.A§originalno besedilopo delih
1/PG+525, 64, 6
2/PG+320, 247, 25
3/PG+293, 255, 41
4/PG+320, 243, 22
u.i.B§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.C§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.E§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.F1EFDD+
§originalno besedilopo delih
1
2
u.i.G3GUE/NGLEG+292, 257, 12
u.i.H§originalno besediloPG+287, 225, 38
u.i.J§originalno besediloloč.+
u.i.K§originalno besedilopo delih
1/PG+483, 58, 20
2/PG-218, 321, 17
u.i.L§originalno besediloloč.-
u.i.N§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+303, 219, 37
u.i.O§originalno besedilopo delih
1/PG+502, 31, 15
2/PG+332, 202, 12
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+312, 75, 155
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:končno glasovanje
EFDD:§§ 14, 17, 21, u.i. A, H, končno glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, u.i. A, K, O
Verts/ALE:§§ 3, 11, 19, 20, končno glasovanje
ENF:predlog spremembe 8
Zahteve za ločeno glasovanje
S&D:u.i.L
PPE:§§ 7, 10, 19, 20, 23, u.i. H
ALDE:§§ 11, 12, 14, 17, 21, u.i. H, K, N
Verts/ALE:u.i.J
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 17
1.del:„poudarja, da je treba spremembo pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas obravnavati kot ukrep za učinkovito preprečevanje in kaznovanje zlorabe pogodb o zaposlitvi za določen čas v javnem in zasebnem sektorju,“
2.del:„in jo morajo vse države članice jasno in dosledno vključiti v svoje pravne okvire o delovnem pravu;“
§ 21
1.del:„obsoja dejstvo, da so delavci, za katere so pristojni sodni organi priznali, da so žrtve zlorabe pogodb o zaposlitvi za določen čas, kar pomeni kršitev Direktive 1999/70/ES, postali presežni;“
2.del:„je trdno prepričan, da se v primeru zlorab zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas lahko uporabi ukrep, ki dejansko in enakovredno zagotavlja varstvo delavcev,“
3.del:„da se ustrezno kaznuje zloraba in se odpravijo posledice kršitve prava EU ter da se ohrani delovno mesto prizadetih delavcev;“
§ 22
1.del:vse besedilo brez besed „minimalne plače“
2.del:ti besedi
u.i.C
1.del:„ker je treba politične ukrepe prilagoditi, da se bo upoštevalo dejstvo, da je prekarnost dinamični vidik, ki vpliva na vse osebne odnose na delu; ker se je proti prekarni zaposlitvi treba boriti s celovitim svežnjem ukrepov na več ravneh,“
2.del:„ki bo spodbujal vključujoče in učinkovite standarde dela, pa tudi z učinkovitimi ukrepi za zagotovitev spoštovanja načela enakosti;“
ALDE:
u.i.B
1.del:„ker so prekarni delovni pogoji posledica velikih razlik v dejanskem varstvu pravic delavcev na različnih ravneh ureditve, tudi v primarni in sekundarni zakonodaji EU ter zakonodaji držav članic;“
2.del:„ker bi bilo treba peticije v zvezi z različnimi oblikami zaposlitve obravnavati v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne izvorne države članice in v skladu z ustrezno zakonodajo EU; ker socialna in delovna politika EU temeljita na načelu subsidiarnosti;“
u.i.O
1.del:vse besedilo brez besed „pogodbe s krajšim delovnim časom“
2.del:te besede
GUE/NGL:
§ 10
1.del:„poudarja, da je treba zagotoviti inšpekcijske preglede, ki bi delavcem z začasno ali prožno pogodbeno ureditvijo omogočili vsaj enako raven varstva kot vsem drugim delavcem; ugotavlja, da si je treba ciljno prizadevati za uporabo obstoječih instrumentov Mednarodne organizacije dela v posebni kampanji proti prekarnim zaposlitvam in da bi bilo treba resno preučiti potrebo po novih zavezujočih instrumentih in pravnih ukrepih, s katerimi bi omejili in zmanjšali prekarne zaposlitve“
2.del:„pogodbe za take zaposlitve pa bi bile za delodajalce manj zanimive;“
PPE, ALDE:
§ 3
1.del:„poziva Komisijo in države članice, naj se proti prekarnim zaposlitvam, kot so pogodbe brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti, borijo s tem, da zagotovijo razvoj novih instrumentov, dosledno spoštujejo sodno prakso Sodišča Evropske unije ter na nacionalni ravni dejansko izvajajo zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo, da bi našle rešitev za pomanjkanje dostojnega dela in izvajale pristop, ki temelji na pravicah“ brez besed „kot so pogodbe brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti“
2.del:„kot so pogodbe brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti“
3.del:„poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo z vsemi socialnimi partnerji, zlasti s sindikati, in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, ter spodbujajo kakovostno, varno in dobro plačano zaposlitev, da bi med drugim okrepile inšpektorate za delo;“
u.i.A
1.del:vse besedilo brez besed „v zadnjih 15 letih“, „kar je posledica izvajanja varčevalnih politik in krčenja pravic delavcev“,
in „zaradi česar sta se povečali prekarnost in nestabilnost zaposlitve“
2.del:„v zadnjih 15 letih“
3.del:„kar je posledica izvajanja varčevalnih politik in krčenja pravic delavcev“
4.del:„zaradi česar sta se povečali prekarnost in nestabilnost zaposlitve“
uvodna izjava F
1.del:„ker je v zadnjih letih več držav članic tako v javnem kot v zasebnem sektorju doživelo znaten porast atipičnih in začasnih pogodb o zaposlitvi“
2.del:„in sicer v pravnem okviru, ki zaradi neobstoja učinkovitih in sorazmernih pravnih sredstev ne omogoča ustreznega preprečevanja ali kaznovanja velikega števila zaporednih pogodb za določen čas; ker to spodkopava celovitost evropske zakonodaje na področju dela in sodno prakso Sodišča Evropske unije;“
u.i.N
1.del:vse besedilo brez besed „vključno s pogodbami brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti“,
2.del:te besede
PPE, ALDE, GUE/NGL:
§ 5
1.del:„je seznanjen s predlogom Komisije o Evropskem organu za delo in poziva, naj se organu nameni dovolj lastnih proračunskih sredstev in naj se nanj ne prenašajo sredstva, namenjena drugim pomembnim organom“
2.del:„poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za odpravo nepoštenih pogojev v pogodbah o zaposlitvi in obravnava vse s tem povezane zlorabe in vrzeli; je seznanjen z novim predlogom direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih, katere cilj je določiti nove pravice za vse delavce, zlasti da bi se izboljšali delovni pogoji za delavce v novih in nestandardnih oblikah zaposlovanja“
3.del:„hkrati pa zmanjšati breme za delodajalce in ohranjati prilagodljivost trga dela;“
EFDD, Verts/ALE:
u.i.E
1.del:„ker je iz podatkov Eurostata in Eurofounda o razlikah med spoloma in v starosti pri začasnih zaposlitvah ter podzaposlenosti velikega deleža delavcev s krajšim delovnim časom razviden porast nestandardnih in atipičnih oblik zaposlitve“
2.del:„ker je iz podatkov o brezposelnosti po spolu in starosti razvidno, da so stopnje najnižje od leta 2009;“
EFDD, GUE/NGL:
u.i.K
1.del:vse besedilo brez besede „zlorabe“
2.del:ta beseda
Zadnja posodobitev: 23. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov