Index 
Jegyzőkönyv
PDF 302kWORD 86k
2018. május 31., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A nicaraguai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (vita)
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  5.1.Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete
  5.2.Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők
  5.3.Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete
 6.Az ülés folytatása
 7.Szavazások órája
  7.1.Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete (szavazás)
  7.2.Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)
  7.3.Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete (szavazás)
  7.4.Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése (szavazás)
  7.5.A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.6.Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)
  7.7.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (szavazás)
  7.8.A nicaraguai helyzet (szavazás)
  7.9.A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (szavazás)
  7.10.Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (szavazás)
  7.11.A környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtása (szavazás)
  7.12.A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Nagyobb interpellációk (vita)
  12.1.Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire
  12.2.A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.)
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Petíciók
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülés berekesztése
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése (Antonio Mura)


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után

A vita időpontja: 2018. május 28. (2018.5.28-i jegyzőkönyv, 28. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon és Ivo Belet, a PPE képviselőcsoport nevében, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 2020 után (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 2020 után (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 2020 után (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug és Inés Ayala Sender, az S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 2020 után (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 2020 után (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


3. A nicaraguai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet

A vita időpontja: 2018. május 29. (2018.5.29-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon et Tunne Kelam, Ivan Štefanec és Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo et Francisco Assis, au nom du groupe S&D, a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska et Anna Elżbieta Fotyga, au nom du groupe ECR, a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao, au nom du groupe EFDD, a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


4. A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000054/2018) felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jude Kirton-Darling, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock előterjeszti a B8-0254/2018. sz. állásfoglalásra irányuló indítványt.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson és Marietje Schaake előterjeszti a B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 és B8-0258/2018. sz. állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Janusz Lewandowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward és José Inácio Faria.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


5.2. Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők

Állásfoglalási indítványok B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake és Ignazio Corrao előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Wajid Khan és Pina Picierno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


5.3. Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo és Urmas Paet előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Cécile Kashetu Kyenge és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést 11.43--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.03-kor folytatódik.

Felszólal: Eleonora Forenza Markus Ferbernek a német tv-ben Olaszországról tett legutóbbi kijelentéseiről, Iratxe García Pérez és Dobromir Sośnierz a Bíróságnak arról a döntéséről, hogy megsemmisíti az Elnökség 2017. április 3-i döntését arra vonatkozóan, hogy szankciót vet ki Janusz Korwin-Mikke képviselőre, Roberto Gualtieri (az ECON bizottság elnöke) Markus Ferber kijelentéseire, és Markus Ferber, aki pontosítja a szóban forgó kijelentéseket.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 és B8-0258/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0254/2018

(amely a B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 és B8-0258/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand és Keith Taylor, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Aymeric Chauprade.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0231)


7.2. Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 és B8-0268/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0259/2018

(amely a B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 és B8-0268/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0232)

(A B8-0264/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 és B8-0271/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0265/2018

(amely a B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 és B8-0271/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto és Aymeric Chauprade.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0233)


7.4. Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat Antonio Murának az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdése szerint felállított testületbe történő kinevezéséről (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes a LIBE bizottság nevében

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

ANTONIO MURA JELÖLÉSE

Elfogadva. (P8_TA(2018)0234)


7.5. A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata [2017/2064(INL)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0235)


7.6. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0236)

A szavazást követően felszólal Elisabetta Gardini, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.7. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után (2018/2718(RSP))

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. május 31. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 és B8-0247/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0242/2018

(amely a B8-0242/2018, B8-0245/2018 és B8-0246/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper és Dieter-Lebrecht Koch, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ismail Ertug és Inés Ayala Sender, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Roberts Zīle és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica és Matthijs van Miltenburg, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0237)

(A B8-0243/2018 és B8-0247/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.8. A nicaraguai helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet (2018/2711(RSP))

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. május 31. (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 és B8-0253/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0244/2018

(amely a B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 és B8-0252/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan és José Inácio Faria, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0238)

(A B8-0250/2018 és B8-0253/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.9. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (szavazás)

Jelentés „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtásáról [2017/2012(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Linda McAvan és Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a PPE képviselőcsoport által előterjesztve)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0239)


7.10. Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (szavazás)

Jelentés az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról [2017/2259(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0240)


7.11. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtása (szavazás)

Jelentés a környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtásáról [2017/2087(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0241)

Felszólalások

Ashley Fox szóbeli módosítást nyújt be arra irányulóan, hogy illesszenek be egy új preambulumbekezdést az L. preambulumbekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.


7.12. A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0238/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0242).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ismail Ertug -jelentés - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák és Monika Smolková

Elisabetta Gardini -jelentés - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria és Monika Smolková

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 utánRC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly és Stanislav Polčák

A nicaraguai helyzetRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Linda McAvan és Dubravka Šuica -jelentés - A8-0167/2018
Urszula Krupa és Dobromir Sośnierz

Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria és Monika Smolková

Frédérique Ries -jelentés - A8-0165/2018
Tibor Szanyi és Sander Loones

A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás – B8-0238/2018
Alex Mayer és Rory Palmer.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.10-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával


12.1. Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000032/2018) de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei, a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire (B8-0020/2018)

Fredrick Federley kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Christos Stylianides.


12.2. A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000042/2018), Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyobb interpelláció - A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová és Seán Kelly aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr és Arne Gericke.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 24-i határozatát követően)

TRAN bizottság

- A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), PECH)

Felkérés módosításai (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

ENVI bizottság

- Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (2018/2010(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, ENVI

- Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: ENVI, IMCO

TRAN bizottság

- Képviseleti kereset a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmében (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: IMCO, TRAN

CULT bizottság

- A kisebbségekre vonatkozó minimumnormák az EU-ban (2018/2036(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: CULT, PETI


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Javaslat a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Javaslat a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Javaslat a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Javaslat az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE, AGRI, PECH

- Javaslat a közös összevont társaságiadó-alapon, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren és az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON

- Javaslat egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozat tervezete (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

utalva

illetékes :

AFCO

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az Európai Uniót az európai munkavállalók szociális védelme terén megillető előjogokról (B8-0192/2018)

utalva

illetékes :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalási indítvány a körforgásos gazdaságról: hulladékok csökkentése és újrafelhasználása (B8-0193/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a terrorizmus áldozatainak munkaerőpiaci visszailleszkedéséhez nyújtott támogatásról (B8-0215/2018)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a világ keresztényeinek támogatásáról (B8-0216/2018)

utalva

illetékes :

AFET

- Younous Omarjee. Állásfoglalási indítvány a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni, a 2014/40/EU irányelv („dohánytermékekről szóló irányelv”) 15. és 16. cikkének az Egészségügyi Világszervezetnek a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvével való összehangolása révén történő küzdelemről (B8-0221/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

- Jacques Colombier és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) (B8-0222/2018)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a neonikotinoidokat tartalmazó peszticidek betiltásáról (B8-0223/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a nemzeti parlamenteknek az európai irányelvek átültetésébe való nagyobb mértékű bevonásáról (B8-0228/2018)

utalva

illetékes :

AFCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az oktatási eszközök oktatásba való integrálásáról (B8-0229/2018)

utalva

illetékes :

CULT

- Dominique Bilde és Sylvie Goddyn. Állásfoglalási indítvány a kábítás nélküli vágásról (B8-0230/2018)

utalva

illetékes :

AGRI


15. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. május 7.

(*) Bizalmas név.

Jean Claude Gadisseur (0271/2018. sz.); (*) (0272/2018. sz.); Jennifer Manteiga Branco (0273/2018. sz.); (*) (0274/2018. sz.); (*) (0275/2018. sz.); Carmelo Potenza (0276/2018. sz.); (*) (0277/2018. sz.); Ismael Carron De La Calle (0278/2018. sz.); (*) (0279/2018. sz.); Giacomo Pierini (0280/2018. sz.); Lorenzo Torto (0281/2018. sz.); (*) (0282/2018. sz.); Sergio Santamaría Santigosa (0283/2018. sz.); Paula Enriquez Layos (0284/2018. sz.); Edward Demeza (0285/2018. sz.); Ulrich Schneider (0286/2018. sz.); Jacques Koelewijn (0287/2018. sz.); (*) (0288/2018. sz.); Giuseppe Mastronuzzi (0289/2018. sz.); (*) (0290/2018. sz.); (*) (0291/2018. sz.); (*) (0292/2018. sz.); (*) (0293/2018. sz.); Jens Genzer (0294/2018. sz.); Jens Genzer (0295/2018. sz.); Jens Genzer (0296/2018. sz.); Jens Genzer (0297/2018. sz.); Jens Genzer (0298/2018. sz.); Jens Genzer (0299/2018. sz.); Jens Genzer (0300/2018. sz.); Jens Genzer (0301/2018. sz.); Jens Genzer (0302/2018. sz.); Jens Genzer (0303/2018. sz.); Jens Genzer (0304/2018. sz.); (*) (0305/2018. sz.); (*) (0306/2018. sz.); (*) (0307/2018. sz.); Jens Genzer (0308/2018. sz.); Jens Genzer (0309/2018. sz.); Jens Genzer (0310/2018. sz.); Gredo Förster (0311/2018. sz.); José María Rodríguez Noval (0312/2018. sz.); (*) (0313/2018. sz.); Tomás Sebastián Martín Enríquez (0314/2018. sz.); (*) (0315/2018. sz.); (*) (0316/2018. sz.); Aleksandrs Kuzmins (0317/2018. sz.); (*) (0318/2018. sz.); (*) (0319/2018. sz.); (*) (0320/2018. sz.); (*) (0321/2018. sz.); Osvaldo Borghese (0322/2018. sz.); Marcello Sacco (0323/2018. sz.); Wolfgang Zierhut (0324/2018. sz.); Latifa Abuazoum (0325/2018. sz.).

2018. május 25.

(*) Bizalmas név.

Joël Marte (0326/2018. sz.); Sebastián Pérez Gallardo (0327/2018. sz.); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (0328/2018. sz.); Veselina Nikolova (0329/2018. sz.); Germán Fernández Valero (0330/2018. sz.); Michael Opstrup (0331/2018. sz.); Jürgen Schmidt (0332/2018. sz.); (*) (0333/2018. sz.); Stefan Stenzel (0334/2018. sz.); Massimo Scarafia (0335/2018. sz.); (*) (0336/2018. sz.); (*) (0337/2018. sz.); (*) (0338/2018. sz.); (*) (0339/2018. sz.); (*) (0340/2018. sz.); Giacomo Pierini (0341/2018. sz.); Chiara Papi (0342/2018. sz.); (*) (0343/2018. sz.); (*) (0344/2018. sz.); (*) (0345/2018. sz.); (*) (0346/2018. sz.); (*) (0347/2018. sz.); (*) (0348/2018. sz.); (*) (0349/2018. sz.); (*) (0350/2018. sz.); Serena Caprio (0351/2018. sz.); Francisco Javier Fabo Indurain (0352/2018. sz.); Guzal Mustafakulova (0353/2018. sz.); (*) (0354/2018. sz.); (*) (0355/2018. sz.); Ivan Yanev (0356/2018. sz.); Wojciech Zieliński (0357/2018. sz.); (*) (0358/2018. sz.); (*) (0359/2018. sz.); Joaquín Infante (0360/2018. sz.); (*) (0361/2018. sz.); Sibylle Schroer (0362/2018. sz.); Wolfgang Gerber (0363/2018. sz.); (*) (0364/2018. sz.); (*) (0365/2018. sz.); (*) (0366/2018. sz.); Arianna Colonello (0367/2018. sz.); Renaud Le Mailloux (0368/2018. sz.); Marco Bava (0369/2018. sz.); (*) (0370/2018. sz.); (*) (0371/2018. sz.); Bîrsoan Adrian (0372/2018. sz.); Jose Manuel Martin Alvarez (0373/2018. sz.); Sotirios Zarianopoulos (0374/2018. sz.); (*) (0375/2018. sz.); (*) (0376/2018. sz.); (*) (0377/2018. sz.); (*) (0378/2018. sz.); (*) (0379/2018. sz.); (*) (0380/2018. sz.); (*) (0381/2018. sz.); Saloa Marqués Edesa (0382/2018. sz.); (*)(0383/2018. sz.); (*) (0384/2018. sz.); (*) (0385/2018. sz.); Isabel Vila (0386/2018. sz.); (*) (0387/2018. sz.); María Soledad Borrillo (0388/2018. sz.); (*) (0389/2018. sz.); (*) (0390/2018. sz.); (*) (0391/2018. sz.); Enrique León Martín (0392/2018. sz.); Raffaele Bruno Ferraro (0393/2018. sz.); Martin Kliche (0394/2018. sz.); (*) (0395/2018. sz.); (*) (0396/2018. sz.); (*) (0397/2018. sz.); (*) (0398/2018. sz.); (*) (0399/2018. sz.); Tomasz Fidler (0400/2018. sz.); (*) (0401/2018. sz.); (*) (0402/2018. sz.); Ton Vervloet (0403/2018. sz.); Daniel Dimov (0404/2018. sz.); Ralf Schüßler (0405/2018. sz.); (*) (0406/2018. sz.); (*) (0407/2018. sz.); (*) (0408/2018. sz.); Cruz Fuertes Balbuena (0409/2018. sz.); (*) (0410/2018. sz.); (*) (0411/2018. sz.); (*) (0412/2018. sz.); (*) (0413/2018. sz.); (*) (0414/2018. sz.); Joaquín Pi Anguita (0415/2018. sz.); (*) (0416/2018. sz.); (*) (0417/2018. sz.); (*) (0418/2018. sz.); Miguel Vicente Nunez (0419/2018. sz.); (*) (0420/2018. sz.); (*) (0421/2018. sz.).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2018. május 25-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. június 112018. június 14.


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.00-kor berekesztik.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


1. melléklet - Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat