Indiċi 
Minuti
PDF 310kWORD 87k
Il-Ħamis, 31 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (dibattitu)
 5.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
5.1.Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs
  
5.2.Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
  
5.3.Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (votazzjoni)
  
7.2.Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (votazzjoni)
  
7.3.Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (votazzjoni)
  
7.4.In-nomina ta' membru għall-bord tal-għażla tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)
  
7.5.Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I (votazzjoni)
  
7.7.Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (votazzjoni)
  
7.8.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (votazzjoni)
  
7.9.L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (votazzjoni)
  
7.10.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (votazzjoni)
  
7.11.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (votazzjoni)
  
7.12.Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
  
12.1.Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji
  
12.2.Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja (il-15 ta' Mejju)
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Petizzjonijiet
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - In-nomina ta' membru għall-bord tal-għażla tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (Antonio Mura)


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020

Id-dibattitu sar fid-data 28 ta' Mejju 2018 (punt 28 tal-Minuti ta' 28.5.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon u Ivo Belet, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer u Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle u Zdzisław Krasnodębski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Ismail Ertug u Inés Ayala Sender, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


3. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa

Id-dibattitu sar fid-data 29 ta' Mejju 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 29.5.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec u Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo et Francisco Assis, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska et Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


4. Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000054/2018) mressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Jarosław Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, Jude Kirton-Darling f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Yana Toom f'isem il-Grupp ALDE, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Martin f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti b'terminu fiss (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


5. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 30.5.2018.)


5.1. Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock ippreżenta l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0254/2018.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 u B8-0258/2018.

Interventi ta': Janusz Lewandowski f'isem il-Grupp PPE, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš u Tunne Kelam.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward u José Inácio Faria.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


5.2. Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake u Ignazio Corrao ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Wajid Khan u Pina Picierno.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios u Cristian-Silviu Buşoi.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


5.3. Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo u Urmas Paet ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Cécile Kashetu Kyenge u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 31.5.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.43.)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.03.

Interventi ta': Eleonora Forenza Dwar il-kummenti riċenti ta' Markus Ferber dwar l-Italja fuq it-televiżjoni Ġermaniża, Iratxe García Pérez u Dobromir Sośnierz dwar l-annullament, mill-QtĠ-UE, tad-deċiżjoni tal-Bureau tat-3 ta' April 2017 li jimponi sanzjoni kontra Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (President tal-Kumitat ECON) ukoll dwar il-kummenti ta' Markus Ferber, u Markus Ferber li għamel xi preċiżjonijiet dwar il-kummenti inkwistjoni.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 u B8-0258/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0254/2018

(flok B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 u B8-0258/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein u Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand u Keith Taylor, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Aymeric Chauprade.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0231)


7.2. Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 u B8-0268/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0259/2018

(flok B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 u B8-0268/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor u Helga Trüpel, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0232)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0264/2018 iddekadiet.)


7.3. Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 u B8-0271/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0265/2018

(flok B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 u B8-0271/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere u Esteban González Pons, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek u Pirkko Ruohonen-Lerner, f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto u Aymeric Chauprade.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0233)


7.4. In-nomina ta' membru għall-bord tal-għażla tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni dwar il-ħatra tas-Sur Antonio Mura fil-bord tal-għażla stabbilit skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes f'isem il-Kumitat LIBE

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 31.5.2018)

KANDIDATURA TA' ANTONIO MURA

Adozzjoni (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE [2017/2064(INL)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0236)

Intervent ta' Elisabetta Gardini, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


7.7. Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP))

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 31 ta' Mejju 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 31.5.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 u B8-0247/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0242/2018

(flok B8-0242/2018, B8-0245/2018 u B8-0246/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper u Dieter-Lebrecht Koch, f'isem il-Grupp PPE;

—   Ismail Ertug u Inés Ayala Sender, f'isem il-Grupp S&D;

—   Roberts Zīle u Zdzisław Krasnodębski, f'isem il-Grupp ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica u Matthijs van Miltenburg, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0237)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0243/2018 u B8-0247/2018 iddekadew.)


7.8. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP))

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 31 ta' Mejju 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 31.5.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 u B8-0253/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0244/2018

(flok B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 u B8-0252/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan u José Inácio Faria, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo u Francisco Assis, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0238)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0250/2018 u B8-0253/2018 iddekadew.)


7.9. L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) - L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Linda McAvan u Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp PPE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0239)


7.10. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ [2017/2259(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0240)


7.11. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) [2017/2087(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0241)

Interventi

Ashley Fox ressaq emenda orali bil-għan li tiżdied premessa ġdida wara l-premessa L. L-emenda orali ġiet aċċettata.


7.12. Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0242).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák u Monika Smolková

Rapport Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria u Monika Smolková

Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly u Stanislav Polčák

Is-sitwazzjoni fin-NikaragwaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Rapport Linda McAvan u Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa u Dobromir Sośnierz

Rapport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria u Monika Smolková

Rapport Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi u Sander Loones

Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat – B8-0238/2018
Alex Mayer u Rory Palmer.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10.)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu


12.1. Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000032/2018) minn Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria u Monica Macovei, lill-Kummissjoni (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà): Interpellanza maġġuri - VP/HR - Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji (B8-0020/2018)

Fredrick Federley daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, u André Elissen f'isem il-Grupp ENF.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Christos Stylianides.


12.2. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja (il-15 ta' Mejju)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000042/2018) minn Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Interpellanza maġġuri - Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja (il-15 ta' Mejju) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Michaela Šojdrová u Seán Kelly li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Jahr u Arne Gericke.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 24 ta' Mejju 2018)

Kumitat TRAN

- Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)PECH)

Riferimenti mmodifikati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-pjanit tal-għalf u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, u taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil) u fil-Moldova (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-veġetali u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa ta' pjanti oleaġinużi u tal-fibra, u ż-żerriegħa taċ-ċereali, iż-żerriegħa veġetali u ż-żerriegħa tal-pjanti oleaġinużi u tal-fibra prodotti fil-Moldova) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù (2018/2010(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni: AFET, ENVI

- Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, IMCO

Kumitat TRAN

- Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: IMCO, TRAN

Kumitat CULT

- Standards minimi għall-minoranzi fl-UE (2018/2036(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: CULT, PETI


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali għall-finijiet tal-ġbir tal-evidenza fi proċeduri kriminali (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/96/KE dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ITRE, AGRI, PECH

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura għad-disponibbiltà tar-Riżorsi Proprji bbażati fuq Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, fuq l-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea u fuq l-Iskart tal-plastik mill-imballaġġ li mhux qed jiġi riċiklat, u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (tal-KEE, u l-Euratom) Nru 1553/89 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir mir-riżorsi nfushom li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (kodifikazzjoni) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFCO


2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-setgħat tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema Ewropej (B8-0192/2018)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari: tnaqqis tal-iskart u użu mill-ġdid (B8-0193/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna għar-riintegrazzjoni professjonali tal-vittmi tat-terroriżmu (B8-0215/2018)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn lill-Insara fid-dinja (B8-0216/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Younous Omarjee. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk b'konformità mal-Artikoli 15 u 16 tad-Direttiva 2014/40/UE (id-Direttiva "tabakk"), bil-Protokoll tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk (B8-0221/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Jacques Colombier u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (B8-0222/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-pestiċidi neonikotinojdi (B8-0223/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni għal involviment aktar importanti tal-parlamenti nazzjonali fit-traspożizzjoni tad-Direttivi Ewropej (B8-0228/2018)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni ta' mezzi edukattivi ġodda (B8-0229/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

  • Dominique Bilde u Sylvie Goddyn. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tbiċċir mingħajr sturdament (B8-0230/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI


15. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 7 ta' Mejju 2018

(*) Nom Confidentiel.

Jean Claude Gadisseur (Nru 0271/2018); (*) (Nru 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (Nru 0273/2018); (*) (Nru 0274/2018); (*) (Nru 0275/2018); Carmelo Potenza (Nru 0276/2018); (*) (Nru 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (Nru 0278/2018); (*) (Nru 0279/2018); Giacomo Pierini (Nru 0280/2018); Lorenzo Torto (Nru 0281/2018); (*) (Nru 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (Nru 0283/2018); Paula Enríquez Layos (Nru 0284/2018); Edward Demeza (Nru 0285/2018); Ulrich Schneider (Nru 0286/2018); Jacques Koelewijn (Nru 0287/2018); (*) (Nru 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (Nru 0289/2018); (*) (Nru 0290/2018); (*) (Nru 0291/2018); (*) (Nru 0292/2018); (*) (Nru 0293/2018); Jens Genzer (Nru 0294/2018); Jens Genzer (Nru 0295/2018); Jens Genzer (Nru 0296/2018); Jens Genzer (Nru 0297/2018); Jens Genzer (Nru 0298/2018); Jens Genzer (Nru 0299/2018); Jens Genzer (Nru 0300/2018); Jens Genzer (Nru 0301/2018); Jens Genzer (Nru 0302/2018); Jens Genzer (Nru 0303/2018); Jens Genzer (Nru 0304/2018); (*) (Nru 0305/2018); (*) (Nru 0306/2018); (*) (Nru 0307/2018); Jens Genzer (Nru 0308/2018); Jens Genzer (Nru 0309/2018); Jens Genzer (Nru 0310/2018); Gredo Förster (Nru 0311/2018); José María Rodríguez Noval (Nru 0312/2018); (*) (Nru 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (Nru 0314/2018); (*) (Nru 0315/2018); (*) (Nru 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (Nru 0317/2018); (*) (Nru 0318/2018); (*) (Nru 0319/2018); (*) (Nru 0320/2018); (*) (Nru 0321/2018); Osvaldo Borghese (Nru 0322/2018); Marcello Sacco (Nru 0323/2018); Wolfgang Zierhut (Nru 0324/2018); Latifa Abuazoum (Nru 0325/2018).

Data: 25 ta' Mejju 2018

(*) Nom Confidentiel.

Joël Marte (Nru 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (Nru 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (Nru 0328/2018); Veselina Nikolova (Nru 0329/2018); Germán Fernández Valero (Nru 0330/2018); Michael Opstrup (Nru 0331/2018); Jürgen Schmidt (Nru 0332/2018); (*) (Nru 0333/2018); Stefan Stenzel (Nru 0334/2018); Massimo Scarafia (Nru 0335/2018); (*) (Nru 0336/2018); (*) (Nru 0337/2018); (*) (Nru 0338/2018); (*) (Nru 0339/2018); (*) (Nru 0340/2018); Giacomo Pierini (Nru 0341/2018); Chiara Papi (Nru 0342/2018); (*) (Nru 0343/2018); (*) (Nru 0344/2018); (*) (Nru 0345/2018); (*) (Nru 0346/2018); (*) (Nru 0347/2018); (*) (Nru 0348/2018); (*) (Nru 0349/2018); (*) (Nru 0350/2018); Serena Caprio (Nru 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (Nru 0352/2018); Guzal Mustafakulova (Nru 0353/2018); (*) (Nru 0354/2018); (*) (Nru 0355/2018); Ivan Yanev (Nru 0356/2018); Wojciech Zieliński (Nru 0357/2018); (*) (Nru 0358/2018); (*) (Nru 0359/2018); Joaquín Infante (Nru 0360/2018); (*) (Nru 0361/2018); Sibylle Schroer (Nru 0362/2018); Wolfgang Gerber (Nru 0363/2018); (*) (Nru 0364/2018); (*) (Nru 0365/2018); (*) (Nru 0366/2018); Arianna Colonello (Nru 0367/2018); Renaud Le Mailloux (Nru 0368/2018); Marco Bava (Nru 0369/2018); (*) (Nru 0370/2018); (*) (Nru 0371/2018); Bîrsoan Adrian (Nru 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (Nru 0374/2018); (*) (Nru 0375/2018); (*) (Nru 0376/2018); (*) (Nru 0377/2018); (*) (Nru 0378/2018); (*) (Nru 0379/2018); (*) (Nru 0380/2018); (*) (Nru 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (Nru 0382/2018); (*)(Nru 0383/2018); (*) (Nru 0384/2018); (*) (Nru 0385/2018); Isabel Vila (Nru 0386/2018); (*) (Nru 0387/2018); María Soledad Borrillo (Nru 0388/2018); (*) (Nru 0389/2018); (*) (Nru 0390/2018); (*) (Nru 0391/2018); Enrique León Martín (Nru 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (Nru 0393/2018); Martin Kliche (Nru 0394/2018); (*) (Nru 0395/2018); (*) (Nru 0396/2018); (*) (Nru 0397/2018); (*) (Nru 0398/2018); (*) (Nru 0399/2018); Tomasz Fidler (Nru 0400/2018); (*) (Nru 0401/2018); (*) (Nru 0402/2018); Ton Vervloet (Nru 0403/2018); Daniel Dimov (Nru 0404/2018); Ralf Schüßler (Nru 0405/2018); (*) (Nru 0406/2018); (*) (Nru 0407/2018); (*) (Nru 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (Nru 0409/2018); (*) (Nru 0410/2018); (*) (Nru 0411/2018); (*) (Nru 0412/2018); (*) (Nru 0413/2018); (*) (Nru 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (Nru 0415/2018); (*) (Nru 0416/2018); (*) (Nru 0417/2018); (*) (Nru 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (Nru 0419/2018); (*) (Nru 0420/2018); (*) (Nru 0421/2018) .

Il-President ħabbar li fid-data 25 ta' Mejju 2018, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 11 ta' Ġunju 2018 sad-data 14 ta' Ġunju 2018.


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.00.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Anness 1 - In-nomina ta' membru għall-bord tal-għażla tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza