Index 
Proces-verbal
PDF 298kWORD 86k
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Situația din Nicaragua (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (dezbatere)
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
5.1.Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană
  
5.2.Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
  
5.3.Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (vot)
  
7.2.Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)
  
7.3.Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (vot)
  
7.4.Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)
  
7.5.Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Mecanismul de protecție civilă al UE ***I (vot)
  
7.7.Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (vot)
  
7.8.Situația din Nicaragua (vot)
  
7.9.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (vot)
  
7.10.Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (vot)
  
7.11.Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (vot)
  
7.12.Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Interpelări majore (dezbatere)
  
12.1.Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare
  
12.2.Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai)
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Depunere de documente
 15.Petiții
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (Antonio Mura)


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Dezbaterea a avut loc la 28 mai 2018 (punctul 28 al PV din 28.5.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon și Ivo Belet, în numele Grupului PPE, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Ismail Ertug și Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Vot: punctul 7.7 al PV din 31.5.2018.


3. Situația din Nicaragua (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua

Dezbaterea a avut loc la 29 mai 2018 (punctul 14 al PV din 29.5.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon și Tunne Kelam, Ivan Štefanec și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Vot: punctul 7.8 al PV din 31.5.2018.


4. Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000054/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Jude Kirton-Darling, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 31.5.2018.


5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 30.5.2018.)


5.1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană

Propuneri de rezoluții B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock a prezentat propunerea de rezoluție B8-0254/2018.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 31.5.2018.


5.2. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită

Propuneri de rezoluții B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake și Ignazio Corrao au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Soraya Post, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Wajid Khan și Pina Picierno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios și Cristian-Silviu Buşoi.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 31.5.2018.


5.3. Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad

Propuneri de rezoluții B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo și Urmas Paet au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Cécile Kashetu Kyenge și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 31.5.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.43 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.03.

Au intervenit: Eleonora Forenza privind recentele afirmații ale lui Markus Ferber la o televiziune germană referitoare la Italia, Iratxe García Pérez și Dobromir Sośnierz cu privire la anularea de către CJUE a deciziei Biroului din 3 aprilie 2017 de impunere a unei sancțiuni împotriva lui Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (președintele Comisiei ECON), de asemenea, în legătură cu afirmațiile lui Markus Ferber, și Markus Ferber care a făcut precizări despre afirmațiile incriminate.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0254/2018

(care înlocuiește B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand și Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Aymeric Chauprade.

Adoptat (P8_TA(2018)0231)


7.2. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 și B8-0268/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0259/2018

(care înlocuiește B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 și B8-0268/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0232)

(Propunerea de rezoluție B8-0264/2018 a devenit caducă.)


7.3. Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 și B8-0271/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0265/2018

(care înlocuiește B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 și B8-0271/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto și Aymeric Chauprade.

Adoptat (P8_TA(2018)0233)


7.4. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)

Propunere de decizie referitoare la numirea lui Antonio Mura ca membru al juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes în numele Comisiei LIBE

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 31.5.2018)

CANDIDATURE D'ANTONIO MURA

Adoptat (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE [2017/2064(INL)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mecanismul de protecție civilă al UE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0236)

Au intervenit Elisabetta Gardini, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


7.7. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (vot)

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))

Propuneri de rezoluție anunțate la 31 mai 2018 (punctul 2 al PV din 31.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 și B8-0247/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2018

(care înlocuiește B8-0242/2018, B8-0245/2018 și B8-0246/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper și Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE;

—   Ismail Ertug și Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D;

—   Roberts Zīle și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica și Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0237)

(Propunerile de rezoluții B8-0243/2018 și B8-0247/2018 au devenit caduce.)


7.8. Situația din Nicaragua (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))

Propuneri de rezoluție anunțate la 31 mai 2018 (punctul 3 al PV din 31.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 și B8-0253/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0244/2018

(care înlocuiește B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 și B8-0252/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan și José Inácio Faria, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0238)

(Propunerile de rezoluții B8-0250/2018 și B8-0253/2018 au devenit caduce.)


7.9. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (vot)

Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Linda McAvan și Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0239)


7.10. Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret [2017/2259(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0240)


7.11. Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică [2017/2087(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0241)

Intervenții

Ashley Fox a prezentat un amendament oral pentru adăugarea unui considerent nou după considerentul L. Amendamentul oral a fost reținut.


7.12. Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (vot)

Propunere de rezoluție B8-0238/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0242).


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák și Monika Smolková

Raport Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria și Monika Smolková

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Situația din NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Raport Linda McAvan și Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa și Dobromir Sośnierz

Raport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria și Monika Smolková

Raport Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi și Sander Loones

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată – B8-0238/2018
Alex Mayer și Rory Palmer.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.10.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere


12.1. Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000032/2018) prezentată de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria și Monica Macovei, Comisiei (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Interpelare majoră - VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare (B8-0020/2018)

Fredrick Federley a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, și André Elissen, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins și Ivan Jakovčić.

A intervenit Christos Stylianides.


12.2. Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000042/2018) prezentată de Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Interpelare majoră - Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Michaela Šojdrová și Seán Kelly care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr și Arne Gericke.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Decizii privind anumite documente

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 24 mai 2018)

TRAN

- Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PECH)
Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia (la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia) și în Moldova (la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (2018/2010(INI))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET, ENVI

- Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI, IMCO

TRAN

- Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: IMCO, TRAN

CULT

- Standarde minime pentru minorități în UE (2018/2036(INI))
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: CULT, PETI


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr.32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

ITRE, AGRI, PECH

- Propunere de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii bazate pe baza fiscală consolidată comună a societăților, pe sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii și pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate și privind măsurile menite să răspundă necesităților trezoreriei (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))+

retrimis

comisiei competente :

AFCO

2) de către deputați:, propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la prerogativele Uniunii Europene în materie de protecție socială a lucrătorilor europeni (B8-0192/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la economia circulară: reducerea și reutilizarea deșeurilor (B8-0193/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la reintegrarea victimelor terorismului pe piața muncii (B8-0215/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea creștinilor din lume (B8-0216/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Younous Omarjee. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun prin alinierea articolelor 15 și 16 din Directiva 2014/40/UE („Directiva privind produsele din tutun”) la Protocolul Organizației Mondiale a Sănătății pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun (B8-0221/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Jacques Colombier Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (B8-0222/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea pesticidelor neonicotinoide (B8-0223/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la implicarea într-o mai mare măsură a parlamentelor naționale în transpunerea directivelor europene (B8-0228/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea mijloacelor educaționale în procesul educațional (B8-0229/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Dominique Bilde și Sylvie Goddyn. Propunere de rezoluție referitoare la sacrificarea fără asomare (B8-0230/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI


15. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

7 mai 2018

(*) Nume confidențial.

Jean Claude Gadisseur (nr. 0271/2018); (*) (nr. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nr. 0273/2018); (*) (nr. 0274/2018); (*) (nr. 0275/2018); Carmelo Potenza (nr. 0276/2018); (*) (nr. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nr. 0278/2018); (*) (nr. 0279/2018); Giacomo Pierini (nr. 0280/2018); Lorenzo Torto (nr. 0281/2018); (*) (nr. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nr. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nr. 0284/2018); Edward Demeza (nr. 0285/2018); Ulrich Schneider (nr. 0286/2018); Jacques Koelewijn (nr. 0287/2018); (*) (nr. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nr. 0289/2018); (*) (nr. 0290/2018); (*) (nr. 0291/2018); (*) (nr. 0292/2018); (*) (nr. 0293/2018); Jens Genzer (nr. 0294/2018); Jens Genzer (nr. 0295/2018); Jens Genzer (nr. 0296/2018); Jens Genzer (nr. 0297/2018); Jens Genzer (nr. 0298/2018); Jens Genzer (nr. 0299/2018); Jens Genzer (nr. 0300/2018); Jens Genzer (nr. 0301/2018); Jens Genzer (nr. 0302/2018); Jens Genzer (nr. 0303/2018); Jens Genzer (nr. 0304/2018); (*) (nr. 0305/2018); (*) (nr. 0306/2018); (*) (nr. 0307/2018); Jens Genzer (nr. 0308/2018); Jens Genzer (nr. 0309/2018); Jens Genzer (nr. 0310/2018); Gredo Förster (nr. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nr. 0312/2018); (*) (nr. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nr. 0314/2018); (*) (nr. 0315/2018); (*) (nr. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nr. 0317/2018); (*) (nr. 0318/2018); (*) (nr. 0319/2018); (*) (nr. 0320/2018); (*) (nr. 0321/2018); Osvaldo Borghese (nr. 0322/2018); Marcello Sacco (nr. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nr. 0324/2018); Latifa Abuazoum (nr. 0325/2018).

25 mai 2018

(*) Nume confidențial.

Joël Marte (nr. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nr. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (nr. 0328/2018); Veselina Nikolova (nr. 0329/2018); Germán Fernández Valero (nr. 0330/2018); Michael Opstrup (nr. 0331/2018); Jürgen Schmidt (nr. 0332/2018); (*) (nr. 0333/2018); Stefan Stenzel (nr. 0334/2018); Massimo Scarafia (nr. 0335/2018); (*) (nr. 0336/2018); (*) (nr. 0337/2018); (*) (nr. 0338/2018); (*) (nr. 0339/2018); (*) (nr. 0340/2018); Giacomo Pierini (nr. 0341/2018); Chiara Papi (nr. 0342/2018); (*) (nr. 0343/2018); (*) (nr. 0344/2018); (*) (nr. 0345/2018); (*) (nr. 0346/2018); (*) (nr. 0347/2018); (*) (nr. 0348/2018); (*) (nr. 0349/2018); (*) (nr. 0350/2018); Serena Caprio (nr. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nr. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nr. 0353/2018); (*) (nr. 0354/2018); (*) (nr. 0355/2018); Ivan Yanev (nr. 0356/2018); Wojciech Zieliński (nr. 0357/2018); (*) (nr. 0358/2018); (*) (nr. 0359/2018); Joaquín Infante (nr. 0360/2018); (*) (nr. 0361/2018); Sibylle Schroer (nr. 0362/2018); Wolfgang Gerber (nr. 0363/2018); (*) (nr. 0364/2018); (*) (nr. 0365/2018); (*) (nr. 0366/2018); Arianna Colonello (nr. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nr. 0368/2018); Marco Bava (nr. 0369/2018); (*) (nr. 0370/2018); (*) (nr. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nr. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nr. 0374/2018); (*) (nr. 0375/2018); (*) (nr. 0376/2018); (*) (nr. 0377/2018); (*) (nr. 0378/2018); (*) (nr. 0379/2018); (*) (nr. 0380/2018); (*) (nr. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nr. 0382/2018); (*)(nr. 0383/2018); (*) (nr. 0384/2018); (*) (nr. 0385/2018); Isabel Vila (nr. 0386/2018); (*) (nr. 0387/2018); María Soledad Borrillo (nr. 0388/2018); (*) (nr. 0389/2018); (*) (nr. 0390/2018); (*) (nr. 0391/2018); Enrique León Martín (nr. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nr. 0393/2018); Martin Kliche (nr. 0394/2018); (*) (nr. 0395/2018); (*) (nr. 0396/2018); (*) (nr. 0397/2018); (*) (nr. 0398/2018); (*) (nr. 0399/2018); Tomasz Fidler (nr. 0400/2018); (*) (nr. 0401/2018); (*) (nr. 0402/2018); Ton Vervloet (nr. 0403/2018); Daniel Dimov (nr. 0404/2018); Ralf Schüßler (nr. 0405/2018); (*) (nr. 0406/2018); (*) (nr. 0407/2018); (*) (nr. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nr. 0409/2018); (*) (nr. 0410/2018); (*) (nr. 0411/2018); (*) (nr. 0412/2018); (*) (nr. 0413/2018); (*) (nr. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nr. 0415/2018); (*) (nr. 0416/2018); (*) (nr. 0417/2018); (*) (nr. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nr. 0419/2018); (*) (nr. 0420/2018); (*) (nr. 0421/2018).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 25 mai 2018, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 11 iunie 2018 și 14 iunie 2018.


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 16.00.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Anexa 1 - Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate