Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

6. Състав на Парламента

Viviane Reding уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на ЕП, която влиза в сила от 2 септември 2018 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Финландските компетентни органи съобщиха, че Paavo Väyrynen ще възобнови изпълнението на мандата си в националния парламент, считано от 12 юни 2018 г.

Като се има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, обявява мястото за свободно, считано от 12 юни 2018 г., и уведомява за това съответната държава членка.

°
° ° °

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Mikael Pentikäinen като член на Европейския парламент на мястото на Paavo Väyrynen, считано от 12 юни 2018 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Mikael Pentikäinen заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност