Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk

6. Složení Parlamentu

Viviane Reding písemně oznámila, že s platností od 2. září 2018 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily, že Paavo Väyrynen se znovu stane poslancem vnitrostátního parlamentu s platností od 12. června 2018.

Protože je podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností ode dne 12. června 2018 a informuje o tom dotčený členský stát.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Mikael Pentikäinen, kterým je nahrazen Paavo Väyrynen, byl s platností od 12. června 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal toto zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Mikael Pentikäinen v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí