Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg

6. Parlamentets sammensætning

Viviane Reding havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 2. september 2018.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Paavo Väyrynen med virkning fra den 12. juni 2018 ville vende tilbage til sit mandat i det nationale parlament.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 12. juni 2018, og underrettede vedkommende medlemsstat herom.

°
° ° °

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Mikael Pentikäinen var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Paavo Väyrynen med virkning fra den 12. juni 2018.

Parlamentet tog udnævnelsen til efterretning.

Mikael Pentikäinen deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik