Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

6. Samenstelling Parlement

Viviane Reding heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 2 september 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben laten weten dat Paavo Väyrynen met ingang van 12 juni 2018 zijn mandaat in het nationale parlement weer zal opnemen.

Daar deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte van 20 september 1967 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 12 juni 2018 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Mikael Pentikäinen tot lid van het Parlement, ter vervanging van Paavo Väyrynen, met ingang van 12 juni 2018.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Mikael Pentikäinen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid