Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

6. Skład Parlamentu

Viviane Reding zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 2 września 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie poinformowały, że Paavo Väyrynen obejmie ponownie mandat posła do parlamentu narodowego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r. i poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie powiadomiły o wyborze Mikaela Pentikaïnena w miejsce Paavo Väyrynena na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Mikael Pentikäinen bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności