Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

6. Zloženie Parlamentu

Viviane Reding podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 2. septembra 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Príslušné fínske orgány oznámili, že Paavo Väyrynen obnoví svoj mandát v národnom parlamente s účinnosťou od 12. júna 2018.

Keďže podľa článku 7 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Europskeho parlamentu bola táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu potvrdil uvoľnenie miesta s účinnosťou od 12. júna 2018 a informoval o tom príslušný členský štát.

°
° ° °

Príslušné fínske úrady oznámili, že Mikael Pentikaïnen bol s účinnosťou od 12. júna 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Paava Väyrynena.

Parlament zobral na vedomie jeho zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu sa Mikael Pentikaïnen zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia