Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. junij 2018 - Strasbourg

6. Sestava Parlamenta

Viviane Reding je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 2. septembra 2018.

V skladu s členom 4 Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.

°
° ° °

Pristojni finski organi so sporočili, da bo Paavo Väyrynen ponovno prevzel mandat poslanca v nacionalnem parlamentu z začetkom veljavnosti 12. junija 2018.

Ker je ta funkcija v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament na osnovi člena 4(4) Poslovnika Parlamenta ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljave dne 12. junija 2018 in o tem obvestil zadevno državo članico.

°
° ° °

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Paava Väyrynena za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Mikael Pentikaïnen z začetkom veljavnosti dne 12. junija 2018.

Parlament se je seznanil z njegovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Mikael Pentikäinen polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov