Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

6. Parlamentets sammansättning

Viviane Reding hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 2 september 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Paavo Väyrynen skulle återuppta sitt uppdrag som ledamot av Finlands riksdag med verkan från och med den 12 juni 2018.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 12 juni 2018 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Mikael Pentikäinen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Paavo Väyrynen med verkan från och med den 12 juni 2018.

Parlementet noterade hans utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Mikael Pentikäinen, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy