Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. lipnja 2018. - Strasbourg

7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   Odbor INTA, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji(COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Izvjestitelj: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila. (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Izvjestiteljica: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa. (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru. (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    Odbor IMCO, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Izvjestiteljica: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći u utorak 12. lipnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti