Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията EMPL предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

— Поправка P8_TA(2018)0213(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/.... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) комисия EMPL)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност