Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg

8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget EMPL havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

— Berigtigelse P8_TA(2018)0213(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om ændring af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL)

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik