Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja EMPL przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

— Sprostowanie P8_TA(2018)0213(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników wramach świadczenia usług (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) komisja EMPL)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności